Enkel information om corona och covid-19

3 april, 2020

Vi vill dela med oss av lättfattlig och korrrekt information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Sprid gärna i era kanaler.

Under rubriken Informationsmaterial på Symbolbrukets hemsida hittar du informationen:

  • Tvätta händerna
  • Symtom
  • Viktigt
  • Om viruset

www.symbolbruket.se

Se även en kort film från medicininstruktioner

Film från medicininstruktioner