Avsnitt 1: Hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och träning


Lektion 1-8Image
 
 

Det första steget när man ska förändra sina levnadsvanor brukar kallas ”förnekelsefasen”. När kursen startar kan det hända att deltagarna inte alls är intresserade av att förändra sina vanor. Eller så är de inte medvetna om att det finns ett behov av att ändra sig. Då kan det vara bra att först försöka få deltagarna att förstå vad hälsa är och hur de kan ta egna beslut om sin hälsa.