Avsnitt 3: Att planera och sätta mål


Lektion 18-23Image


 
 

Under det tredje steget, ”beredd” är man redo att förändra ett visst beteende. I det här avsnittet handlar flera lektioner om att deltagarna ska sätta mål. Dessutom ska de diskutera vad som kan underlätta och försvåra för dem att nå sina mål.