Avsnitt 5: Nu har det blivit rutin


Lektion 31-37Image


 
 

Det femte steget handlar om att hålla fast vid sina nya vanor (vidmakthållande). När man är här brukar man också fundera över vad man kan göra för att inte falla tillbaka i gamla vanor eller beteenden. Ett bakslag är vanligt och kan vara något positivt som man kan lära av. Lektionerna i det här avsnittet handlar bland annat om vad man har lärt sig och hur man kan underlätta för deltagarna att fortsätta med sina hälsosamma vanor.