Träningsprogram på olika nivåer


Här nedan finns 6 olika träningsprogram med olika svårighetsgrad för att kunna passa så många som möjligt.


Nivå 1: Träningsprogram för personer med rörelsenedsättning


 • Program 1: 60 minuter
 • Program 2: 45 minuter
 • Program 3: 30 minuter

Nivå 2: Träningsprogram för personer med större rörelseförmåga


 • Program 4: 60 minuter
 • Program 5: 45 minuter
 • Program 6: 30 minuter
 
 
 
 
 
 
 
 


Att tänka på inför träningen


Ett träningspass ingår vid varje lektionstillfälle (förutom vid enstaka tillfällen då det kan bytas ut mot en utflykt). Välj ett program som passar för deltagarna, eller använd övningar från Övningsbanken.

Målet med träningen är att stötta deltagarna att träna på ett sätt som de tycker om och samtidigt uppmuntra till kunskap, färdigheter och tilltro till sin egen förmåga att träna 2-3 dagar i veckan på en personligt anpassad nivå. Alla träningsprogram innehåller:

 • Uppvärmning (minst 5 min)
 • Styrka (gärna 20 min) 
 • Kondition (minst 20 min) 
 • Balans 
 • Nedvarvning (minst 5 min)