Hälsan spelar roll - för personer med LSS-insats


Hälsan spelar roll är en kurs som vänder sig till personer med LSS-insats (insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Forskning visar att det är vanligt att personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt, trots att det många gånger inte skulle behöva vara så.

Om man jämför hälsan bland personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd med hälsan hos andra människor i samhället kan man se att det är vanligare med fetma, diabetes och psykisk ohälsa. Alla dessa hälsotillstånd kan påverkas positivt genom våra levnadsvanor, och det är därför möjligt att förbättra förutsättningarna för en god hälsa.


 
 


Fyra personer tränar med instruktör


Fem personer går i skogen.

 
 


En man väljer bland matförpackningar i en butik.


En kvinna sitter och skriver vid ett bord.

 
 

Vi tar varje dag många beslut kring våra levnadsvanor. Det är inte lätt att göra hälsosamma val i ett samhälle som många gånger underlättar stillasittande och uppmuntrar till ohälsosamma matvanor.

När man har en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning kan det vara svårt att göra alla dessa val i vardagen. Samhällets stödinsatser är många gånger inte utformade för den här gruppen. Därför kan extra stöd behövas för en god hälsa på samma villkor som alla andra i samhället.

Kursen Hälsan spelar roll vill ge personer med LSS-insats ökad empowerment och möjlighet att göra självständiga och hälsosamma val i vardagen.


 
 


En man med en matkorg väljer mat i en butik.


En man sitter och funderar.

 
 

Hur går kursen till?Titta gärna på filmen ovan, den är från pilotprojektet i Haninge kommun.

Kursen omfattar 37 lektioner som ges under 12-18 veckor. Varje lektion är 90 minuter lång och inkluderar både teori och fysisk träning, vilken ibland kan ersättas av en utflykt eller annan aktivitet. Stort fokus ligger på att stärka individens tro på sin egen förmåga, och den egna hälsan ses som en resurs för självständighet och delaktighet. 

Deltagarna sätter egna mål som följs upp under kursen, och får möjlighet att lära sig mer om kroppen och om hälsosamma levnadsvanor. Materialet är rikt på inspirerande bilder och engagerande övningar, och omfattar en övningsbank med träningsövningar för olika funktionsnivåer. Om du vill se ett exempel på en lektion kan du titta på lektion 8, som handlar om att göra hälsosamma val. 

 
 

Vilka kan gå kursen?


Kursen riktar sig till vuxna personer med LSS-insats, som klarar att vara i en grupp på upp till 8-10 personer. Efter genomgången kurs får deltagarna ett diplom, som kursledarna kan beställa från kursadministrationen.


Vilka kan vara kursledare?


Hälsan spelar roll ges av kursledare som själva arbetar inom daglig verksamhet, LSS-boende eller inom den kommunala hälso- och sjukvården riktad till LSS (LSS-hälsan/HSL-team).

De blivande kursledarna tar först del av tre 90-minuters utbildningspass via webbseminarier. De får sedan tillgång till en utförlig manual och kan därefter utbilda deltagarna med LSS-insats. Minst två personal, helst minst tre, på samma arbetsplats måste gå utbildningen till kursledare.

Datum för nya kursledarutbildningar annonseras under fliken "Aktuellt". Använd kontaktrutan för förfrågning. 


Vad krävs av verksamheten?


Inledningsvis krävs att ledningen tar beslut om att Hälsan spelar roll kan genomföras i verksamheten. Det innebär:

  • Att verksamheten utser 2-3 kursledare (personal i daglig verksamhet eller LSS-boende, gärna tillsammans med personal från LSS-hälsan/HSL-teamet).
  • Att ledningen avsätter tid för kursledarna att gå webbseminarierna (3 x 90 minuter samt viss förberedelsetid) samt tid för att hålla i och förbereda kursen för deltagarna (37 x 90 minuter samt förberedelsetid).
  • Att det finns en lokal för att genomföra kursen i - rum med bord och stolar för 8-12 personer samt rum för att göra enkla träningsövningar i.

Hur har "Hälsan spelar roll" utvecklats?


Hälsan spelar roll är utvecklat från det amerikanska utvärderade programmet Health Matters. Programmet har översatts och anpassats till svenska förhållanden, av Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm, inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma. Programmet har utvärderats i flera LSS-verksamheter i Stockholms län, i samarbete med Karolinska Institutet. Ladda gärna ner och läs slutrapporten här: Hälsan spelar roll Slutrapport (bilaga 1 ej inkluderad men kan skickas vid förfrågan). Läs mer om det amerikanska programmet Health Matters på healthmattersprogram.org

 
 


Bilder på olika aktiviteter, äta, springa, prata. dansa och laga mat

 
 

Tillgänglighet för halsanspelarroll.se


Kommunal utveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa mer om hur halsanspelarroll.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.