Nyheter

LEKTION 1

Vad är hälsa?

MÅL

Deltagarna ska:

• Prata om vad en god hälsa betyder
• Prata om vad hälsa kan handla om
• Prata om saker som kan påverka deras hälsa

LÖSBLAD

Lösblad till deltagare:

• Vad är hälsa?
• Vad betyder att ha en god hälsa för mig?
• Mina mål för kursen
• Borgskalan – om ansträngning

MATERIAL

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Kamera eller mobilkamera för att ta bilder av ”att vara hälsosam”
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

LEKTIONENS INNEHÅLL

AKTIVITET KURSLEDAREN KAN GÖRA OCH SÄGA
HÄLSA GRUPPEN VÄLKOMMEN

Hej alla! Mitt namn är… Presentera de andra kursledarna. Låt deltagarna presentera sig själva. Be dem att säga sitt namn, ålder, vad de arbetar med och vilka fritidsintressen de har.

INTRODUCERA LEKTION

Det här är den första lektionen i kursen Hälsan spelar roll. Vi kommer att prata mycket om hälsa och vad som kan påverka hur vi mår.

Hur vi ser på hälsa och vad som får oss att må bra är olika för alla.

Kom ihåg att ni är alla unika personer med egna tankar om vad en god hälsa är.

SÄG

Den här kursen kommer att hjälpa er  att ta hand om er själva och er hälsa. När man kan mer, kan man också veta hur man kan göra.

Det finns alltid mer man kan lära sig om hur man tar hand om sin hälsa.

SÄG

Under kursen kommer vi att prata om hur olika vi människor tänker kring hälsa. Men idag ska vi prata om vad hälsa betyder för just er.

Visa bladet ”Vad är hälsa” med olika exempel.

Det är bra att försöka vara tydlig med att hälsa kan vara olika saker för oss alla.

FRÅGA och invänta svar

Vad betyder det för just dig ”att ha en god hälsa”?

DISKUTERA DELTAGARNAS LÖSBLAD: Vad är hälsa? & Vad betyder att ha en god hälsa för mig?

Gå igenom lösbladet Vad är hälsa?

Låt sedan deltagarna fylla i bladet Vad betyder att ha en god hälsa för mig?

 • Hälsa kan vara att må bra
 • Hälsa kan vara att kunna göra det man vill
 • Hälsa kan vara att känna sig frisk
 • Hälsa kan vara att trivas på jobbet
 • Hälsa (på svenska) kan ju också vara att man hälsar på varandra!

Prata om bilderna som visar vad många tycker att ”ha en god hälsa” betyder. Fråga deltagarna vilken bild som betyder hälsa för dem.

FRÅGA och invänta svar

Hur vet du när du har en god hälsa och när du inte har det?

DISKUTERA

Vi har alla olika tankar om vad ”hälsa” betyder. Man kan säga att kroppen och själen tillsammans gör oss friska.

När vi pratar om själen handlar det om hur vi känner oss. Om vi till exempel känner oss glada eller ledsna.

Vi kan känna att vi har en god hälsa när vi har roligt tillsammans med vår familj och/eller våra vänner.

Vad ”hälsa” betyder beror på vad vi behöver, vilka förväntningar vi har på livet, var vi bor, jobbar och vad vi uppskattar och tycker om i livet.

FRÅGA och invänta svar

Tycker du att du har en god eller dålig hälsa?

TA BILDER

Låt deltagarna ta ett foto till den första sidan i deras egna pärmar. Det kan vara ett foto på dem själva eller något annat som betyder att ha en god hälsa för honom eller henne.

Om deltagarna inte känner sig bekväma att fotograferas när andra ser på kan ni välja att fotografera dem en och en i ett annat rum.

DELA IN I SMÅGRUPPER

Dela in deltagarna i smågrupper om två eller tre personer, beroende på hur stor gruppen är.

GÖR JOHAN/JENNY ÖVNING

Skriv meningen på tavlan (eller rita om deltagarna behöver bilder för att förstå): Johan/Jenny är en 45-årig kvinna/man med god hälsa. Be deltagarna beskriva Johan/Jenny och ”brainstorma” utifrån följande frågor:

 • Hur kan en person se ut som har en god hälsa? (t.ex. hår, ögon, hud, hållning, vikt, längd, kläder)
 • Vad tycker personen om att göra? (t.ex. arbeta, sport, intressen)
 • Vad gör personen för att må bra?
 • Vad gör personen för att komma överens med andra?
 • Trivs de med livet?
 • Är personen troende eller religiös?

 

DOKUMENTERA SVAR

Skriv (eller visa) svaren på blädderblocket. Komplettera eventuellt deltagarnas svar med följande exempel

 • Orka arbeta
 • Göra roliga saker
 • Komma överens med familj och vänner
 • Ha en stark kropp
 • Sova bra.

 

Diskutera

Gå igenom deltagarnas svar i gruppen.

DELA UT DELTAGARNAS LÖSBLAD: Försättsblad till pärmen, Mina mål för kursen & Borgskalan

Ge deltagarna försättsblad till pärmen. Låt deltagarna använda Mina mål för kursen för att skriva ner sina mål vid kursens början. Hjälp deltagare som inte kan skriva. Använd bilder eller symboler om deltagarna använder det i vanliga fall för att kommunicera med.

Skriv ut Borgskalan som kan läggas i pärmen.

Borgskalan beskriver hur man  upplever ansträngning eller hur det känns när kroppen arbetar.

Vi kommer att prata mer om Borgskalan i nästa lektion (Lektion 2).

 

Sammanfatta

Alla har vi olika uppfattningar om vad hälsa är. Det kan vara bra att fundera på vad hälsa betyder just för dig.

Det kan påverka hur man tar hand om sig själv, till exempel hur man äter och hur mycket man rör på sig och låter kroppen jobba.  

Nästa lektion ska vi prata om fysisk aktivitet.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om vad en god hälsa betyder?
 • Pratade deltagarna om vad hälsa kan handla om?
 • Pratade deltagarna om saker som kan påverka deras hälsa?

TIPS

Du kan fråga deltagarna vad de gör eller hur de känner sig när de mår bra. Till exempel om det känns bra att stiga upp och gå till sin dagliga verksamhet. Eller vad man gör när inget känns roligt och man inte vill eller orkar göra något alls, inte ens stiga upp ur sängen. Eller hur det känns när man har en förkylning eller har ont i huvudet.

Tips om lektioner

Varje lektion i Hälsan spelar roll ska innehålla både en teoridel (ca 45 minuter) och en del med fysisk aktivitet (ca 45 minuter). Ni väljer själva om ni vill börja med teori och avsluta med fysisk aktivitet, eller tvärtom. Det är också möjligt att dela upp den fysiska aktiviteten på flera pass, och då bör varje pass vara minst 10 minuter långt. Teoridelen finns beskriven under respektive lektion här på webbsidan. Lektionens innehåll beskrivs steg för steg där den kursiverade texten är tänkt som ett ”pratmanus” för kursledarna. Se texten som ett stöd och inte som något man måste hålla sig till ordagrant.

Material till lektioner 

Som stöd för den fysiska aktiviteten använder ni träningsprogrammen eller Övningsbanken (finns under fliken Material till lektioner). Både tid och innehåll kan anpassas så att det passar för just er grupp. Här finns även Bildbanken med en mängd olika illustrationer som kan användas som bildstöd eller för att på annat sätt illustrera innehållet i lektionen.

Mina egna sidor

VAD ÄR HÄLSA?

VARA FRISK

 • Må bra
 • Inte ha ont
 • Inte känna sig sjuk

MÅ BRA I KROPPEN

 • Äta hälsosamt
 • Vara fysiskt aktiv
 • Sova lagom mycket
 • Ta hand om sin kropp
 • Väga lagom mycket för sin ålder och längd
 • Inte ta onödiga risker
 • Orka arbeta och göra roliga saker

TRIVAS MED SIG SJÄLV OCH MED LIVET

 • Tycka om sig själv
 • Tycka om att lära sig nya saker
 • Trivas med livet
 • Ha vänner
 • Ha en vän som man kan lita helt och hållet på
 • Ha en pojkvän, flickvän eller sambo
 • Klara av att kontrollera och visa känslor
 • Klara av att ta hand om sig själv
 • Sätta upp egna mål och steg för att nå målen
 • Nå sina personliga mål
 • Lyssna på andra och stödja dem att nå sina mål

Vad betyder att ha en god hälsa för mig?

Ringa in allt som betyder ”att ha en god hälsa” för dig.

Jag har en god hälsa när…

MINA MÅL FÖR KURSEN

Namn:

Förslag på mål som du kan sätta upp när du startar Hälsan spelar roll.

Under kursen kan du lägga till mål.

Du kan ändra dina mål.

 1. Lära mig nya saker
 2. Må bra
 3. Få mindre ont
 4. Komma i form
 5. Förbättra min hälsa
 6. Få bättre blodtryck
 7. Minska/få kontroll på min vikt
 8. Göra mer hälsosamma val
 9. Känna mig mindre trött
 10. Känna mig gladare
 11. Träffa nya människor
 12. Se bättre ut
 13. Förbättra mina blodfetter
 14. Bli starkare
 15. Förbättra min balans

Mål:

Hur ska jag nå mina mål:

 

Borgskalan - om ansträngning

Borgskalan är en skala som visar hur ansträngd du upplever att du blir av att röra på dig eller träna. Du bör uppnå minst 12-13 under träning. En ansträngning mellan 12-13 kan jämföras med en rask promenad. Det ska innebära att bli lite varm, typ svettig i pannan, och hjärtat ska slå lite snabbare.