Låt deltagarna få uppskatta HUR ansträngande olika aktiviteter de gör känns och upplevs i kroppen. Förslagsvis under dagens träningspass.

Ta fram Borgskalan och låt var och en dokumentera respektive ansträngning.

Promenera runt i rummet under 6 minuter. Stanna upp och låt var och en skatta på Borgskalan.

Jogga på stället under 5 minuter. Stanna upp och låt var och en skatta på Borgskalan.

Om ni har en trappa i närheten på mer än tre steg (gärna längre trappa) och deltagare som klarar att gå i trappa. Gå raskt i trappan upp och ner under 2 minuter. Stanna upp och låt var och en skatta på Borgskalan.

Förslagsvis kan en av kursdeltagarna ha på sig pulsbandet och pulsklockan. Den personens puls som klockan visar dokumenteras i samband med varje skattning på Borgskalan. Kom ihåg att ta en vilopuls på den deltagaren inför övningen.