Nyheter

LEKTION 11

BLODTRYCK

MÅL

Deltagarna ska:

 • Prata om blodtryck
 • Prata om vad som kan påverka blodtrycket
 • Kunna beskriva varför det är viktigt att kontrollera sitt blodtryck ibland

LÖSBLAD

Vägledning för kursledare:

 • Blodtryck
 • Mediciner som påverkar blodtrycket

Lösblad till deltagare:

 • Vad är blodtryck?

MATERIAL

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Blodtrycksmätare
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom och repetera

Under den förra lektionen pratade vi om pulsen. Vi pratade om varför det är viktigt att pulsen ökar vid träning.

Kommer någon ihåg varför pulsen slår snabbare vid träning?  Vänta på svar.

Introducera lektion

Idag ska vi prata om blodtryck. Den här lektionen kanske kan göra att vi förstår lite mer om hur blodtrycket fungerar.

Fråga

Vad är blodtryck? Vänta på svar.

Svara

Ditt blodtryck talar om hur ditt hjärta klarar av att pumpa runt blodet i kroppen.

Det beskrivs med två siffror.

Övertryck – den första och högsta siffran.

Den talar om hur hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod i kroppen.

Kommer ni ihåg att hjärtat är en muskel?

Titta på din egen överarmsmuskel (biceps) när du spänner den. 

Undertryck – den andra och lägre siffran. Det visar när hjärtat slappnar av och blod rinner tillbaka igen.

Titta igen på din biceps som nu slappnar av. 

Fråga

Vet någon vad ett normalt blodtryck är? Vänta på svar.

Svara

Normalt blodtryck är 120/80 eller lite lägre.

Fråga

Vad är ett högt blodtryck? Vänta på svar.

Svara

Högt blodtryck är 140/90 eller högre. Det kallas också för hypertoni.

Fråga

Vet någon hur ett lågt blodtryck kan kännas?

Svara

Lågt blodtryck kan kännas obehagligt men är sällan farligt. Det kan hända till exempel om man reser sig för fort. Då kan det svartna för ögonen och det känns som att man ska svimma.

Fråga och invänta svar

Varför är blodtrycket viktigt?

Gå igenom

Ett för högt blodtryck är jobbigt för kroppen på många olika sätt.

Det ökar risken för till exempel hjärtsjukdom, njursjukdom och demens.

Därför är det viktigt att kontrollera sitt blodtryck. Oftast känns det inte att det blivit för högt.

För högt blodtryck som inte behandlas kan leda till hjärnblödning. Det kallas också för stroke.

Fråga och invänta svar

Är det någon som känner någon som fått en stroke?

Fråga

Vad påverkar vårt blodtryck?

Dokumentera svar
 • Mediciner kan höja eller sänka blodtrycket
 • Fysisk aktivitet och träning sänker blodtrycket
 • Tobak (cigaretter och snus) höjer ditt blodtryck
 • Stress och oro kan höja blodtrycket
 • Avslappning kan sänka blodtrycket
 • Sjukdomar kan både höja och sänka blodtrycket
 • Vad vi äter påverkar blodtrycket
 • Åderförkalkning kan höja blodtrycket
 • Att ställa sig upp för snabbt kan sänka blodtrycket
Fråga och invänta svar

Hur tror ni fysisk aktivitet och träning påverkar blodtrycket?

Svara

Att träna är jättebra för blodtrycket.

Att promenera, jogga, simma, gå i trappor och att cykla är bra.

Att träna styrka är också bra för blodtrycket.

Bara om du har väldigt högt blodtryck kan du behöva vänta med träningen tills din doktor säger att nu kan du börja träna igen.

SE VÄGLEDNING FÖR KURSLEDAREN: Blodtryck

Se Vägledningen Blodtryck för mer information om blodtryck och träning och om hur man tar blodtrycket.

Gå igenom och diskutera
 • Ditt blodtryck ska höjas när du tränar.
 • En stund efter att du slutat träna ska det sjunka igen.
 • Om man har högt blodtryck är det viktigt att kontrollera det.
 • Om man är orolig för att man har högt blodtryck ska man kontrollera det på till exempel vårdcentralen innan man börjar träna hårt.
Genomför aktivitet

Deltagarna ska mäta sitt blodtryck medan de vilar och sedan efter att de joggat på stället.

 1. Mät blodtrycket vid vila och skriv upp siffran på lösbladet Vad är blodtryck?
 2. Jogga på stället under en minut.
 3. Mät blodtrycket direkt efter avslutad övning.
 4. Är det någon skillnad på blodtrycket?

Blodtrycket ska vara lite högre efter att man joggat.

GÅ IGENOM DELTAGARNAS LÖSBLAD: Vad är blodtryck?

Gå igenom lösbladet Vad är blodtryck? tillsammans med deltagarna.

Sammanfatta
 • Blodtrycket ökar av många saker.
 • Att det ökar då du tränar är bra.
 • Att det ökar av stress eller kaffe kan vara både bra och dåligt.
 • Det viktiga är att blodtrycket sjunker igen.
 • Då du är lugn ska blodtrycket helst vara normalt.
 • Om du har ett för högt blodtryck i vila är träning extra viktigt.
 • Det hjälper dig att få ett bättre blodtryck.
Förbered Nyhetsbrev

En påminnelse om att förbereda Nyhetsbrev 4 till nästa lektion (lektion 12)

Uppföljning

 • Pratade deltagarna om blodtryck?
 • Pratade deltagarna om vad som kan påverka blodtrycket?
 • Kunde deltagarna beskriva varför det är viktigt att kontrollera sitt blodtryck ibland?

Vägledning för kursledare

Mediciner som påverkar blodtrycket

Vissa mediciner påverkar blodtrycket. Prata gärna med var och en av deltagarna OM de äter mediciner som kan påverka deras blodtryck.

Dessa mediciner kan påverka blodtrycket:
 • P-piller (som tas genom munnen). En del kvinnor får högt blodtryck av p-piller varför blodtrycket ska kontrolleras regelbundet.
 • Steroider (till exempel kortison) används vid behandling av astma, inflammatorisk tarmsjukdom, ledinflammation eller hudåkommor där det minskar inflammationen. En del får högt blodtryck som biverkning
 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ges mot smärta, inflammation och feber. Till exempel Naproxen, Ipren, Diklofenak. En del får förhöjt blodtryck som biverkning
 • Avsvällande medel och annan förkylningsmedicin
  • Rinexin används vid nästäppa och har en avsvällande effekt. Kan ge en övergående blodtrycksökning.
  • Efedrin är ett luftrörsvidgande läkemedel. Kan ge hjärtklappning och högt blodtryck
 • Antidepressiva läkemedel
  • Selektiva Serotonin- och noradrenalin återupptagshämmare (SNRI) till exempel Venlafaxin eller Duloxetin. Kan ge förhöjt blodtryck vid höga doser.
  • Tricykliska antidepressiva (TCA) till exempel Amitriptylin. Kan orsaka oregelbunden puls och att blodtrycket sjunker då man reser sig, särskilt vid överdosering.
 • Smärtstillande läkemedel
  • Kodein kan sänka blodtrycket. Finns till exempel i Treo comp och Citodon.

 

Blodtryck och träning

Normalvärde: 120/80 mmHg  (systoliskt/diastoliskt)

Systoliskt blodtryck: Maximalt tryck är det när hjärtat drar ihop sig.

Diastoliskt blodtryck: Lägst tryck är det när hjärtat slappnar av.

Blodtrycket varierar normalt under dygnet. Lägst är det oftast på natten och högst vid ansträngning.

TRÄNA INTE OM

 • Systoliskt blodtryck är >200 mmHg
 • Diastoliskt blodtryck är >100 mmHg

 

 

Hur man tar blodtryck
 1. Drick inte kaffe och var inte fysiskt aktiv när blodtrycket tas. Vänta minst 30 minuter (om inte blodtrycket ska tas vid träning).
 2. Sitt på en stol och vila ryggen mot ryggstödet.
 3. Ta blodtrycket i höger arm. Ta av tröjor som spänner åt runt armen ovanför blodtrycksmanschetten.
 4. Låt armen vila på ett bord eller i knät, helst i höjd med hjärtat.
 5. Prata inte under mätningen.

Mina egna sidor

Vad är blodtryck?

Blodtryck

 • Mäter hur hjärtat pumpar ut blod i kroppen.
 • Blodtrycket påverkas av
  • Fysisk aktivitet och träning
  • Stress
  • Vissa mediciner
 • Normalt blodtryck är mellan 90/60 och 130/85 mm Hg.

 

En blodtrycksmanschett

är ett brett band med en ballong i

Den lindas runt din arm

och pumpas upp.

Den används för att ta reda på hur bra

ditt hjärta skickar ut blod genom din kropp.

 

 

Tips för bra blodtryck

OBS! Extra viktigt för dig med högt blodtryck

 • Att träna ofta
 • Att ha en hälsosam vikt
 • Att inte röka
 • Att äta mindre salt
 • Att äta mycket frukt och grönsaker
 • Att inte dricka alkohol ofta
 • Att inte stressa
 • Att koppla av

 

Mitt blodtryck

Mitt blodtryck (vila):

Mitt blodtryck (efter aktivitet):

Medicin jag äter som påverkar mitt blodtryck: