Nyheter

LEKTION 12

Vilken träning gör jag och vad vill jag prova?

Mål

Deltagarna ska:

 • Kunna beskriva varför det är bra att träna regelbundet
 • Välja en eller flera aktiviteter de tycker om
 • Berätta om hur de tränar nu

Lösblad

Lösblad till deltagare:

 • Träning som jag tycker om
 • Nyhetsbrev 4

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Sport- och fritidstidningar eller webbsidor med bilder på sport- och fritidsaktiviteter (till valfri aktivitet om tid finns)
 • Saxar (till valfri aktivitet om tid finns)
 • Webbsidor med aktiviteter, till exempel Parasport Stockholm eller Farledare.se
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

Utflykt

Besök ett utegym tillsammans med deltagarna.

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Dela ut och diskutera Nyhetsbrev 4

Ge deltagarna Nyhetsbrev 4 som sammanfattar lektionerna 9, 10 och 11. Diskutera Nyhetsbrevet.

Gå igenom och repetera

Under vår förra lektion pratade vi om blodtrycket. Om vi är fysiskt aktiva och äter bra kan blodtrycket hållas på en bra nivå. Vissa mediciner och kaffe kan öka blodtrycket.

Vi har också pratat om pulsen och att det är bra att göra aktiviteter som är lite jobbiga. Då får hjärtat arbeta och pulsen ökar.

Introducera lektion

Idag ska vi prata om vilken sorts träning som vi gillar. Vi ska även fundera på om det finns någon form av träning eller (aktiv) fritidsaktivitet som vi skulle vilja pröva på.

Diskutera

Prata med deltagarna om varför det är bra att träna regelbundet. Ta även upp saker som kan upplevas negativt med att träna.

Vad är det  som gör att träning hjälper oss att känna oss bra och hålla oss friska? 

Dokumentera svar

Be deltagarna att tänka på bra saker med att träna. Och vad som kan upplevas som mindre bra med att träna. Du kan inleda med några  fördelar med att träna.

Gå sedan igenom några exempel på sådant som kan upplevas negativt med att träna och be deltagarna om ytterligare svar. Skriv upp svaren på blädderblocket.

FORTSÄTT MED EXEMPEL PÅ BRA OCH DÅLIGA SAKER MED TRÄNING

I Lektion 3 pratade vi om varför vi kanske vill träna. Här är några exempel:

 • Gör kroppen mer rörlig
 • Ökar puls och blodcirkulation
 • Stärker hjärtmuskeln så att det blir lättare för näringsämnen och syre att nå kroppens celler
 • Gör att våra kroppar orkar längre
 • Gör att vi blir piggare
 • Gör att vi trivs bättre med oss själva. Det leder ofta till mindre bråk med andra

Mindre bra saker med träning kan vara:

 • Att vi måste välja bort något annat
 • Skador (om vi inte vet hur vi kan skydda oss)
 • Att vi kanske inte har någon att träna med
 • Att vi inte har råd
DELA UT DELTAGARNAS LÖSBLAD: Träning som jag tycker om

Dela ut lösbladet Träning som jag tycker om. Be deltagarna att ringa in den träning och de aktiviteter de tycker om att göra.

HITTA BILDER OM TRÄNING (Valfri aktivitet om det finns tid)

Ni kan diskutera olika träningsformer genom att titta i tidningar eller på webbsidor med bilder på olika sorters träningsformer och fritidsaktiviteter.

Bilder kan klippas ut på träning eller på andra aktiviteter som deltagarna gör eller vill prova. Detta kan göras tillsammans, i par eller individuellt.

Be deltagarna diskutera för- och nackdelar med den träning eller aktivitet de har valt.

Fråga

Be deltagarna att berätta för gruppen om någon träning de gör eller har gjort. Be dem visa hur aktiviteten går till, om det passar.

Gör en utflykt (valfritt)

Besök ett utegym i närområdet och låt deltagarna prova på de olika stationerna.

Om det inte finns ett utegym i närheten kan man besöka en park och gå en längre promenad där. Ni kanske kan använda naturen för några övningar (till exempel klättra eller balansera på stenar).

Sammanfatta

Sammanfatta bra och dåliga saker med att träna.

Gå igenom olika sorters träningsformer och aktiva fritidsaktiviteter som deltagarna tycker om att göra eller skulle vilja göra.

 

UPPFÖLJNING

 • Kunde deltagarna beskriva varför det är bra att träna regelbundet?
 • Valde deltagarna en eller flera aktiviteter de tycker om?
 • Berättade deltagarna om hur de tränar nu?

Mina egna sidor

Träning som jag tycker om

Ringa in de träningsformer eller aktiviteter som du tycker om att göra.