Nyheter

LEKTION 17

Hur kan mediciner påverka träning och matlust?

Mål

Deltagarna ska:

 • Gå igenom hur mediciner kan påverka träning och matlust
 • Prata om att det finns vanliga biverkningar av medicin

Lösblad

Vägledning för kursledare:

 • Hur påverkar mediciner puls och blodtryck?

Lösblad till deltagare:

 • Hur kan mediciner påverka mig?

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Apelsin- eller äppeljuice
 • Minttabletter med stark smak
 • Små plastglas
 • Pappershanddukar
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

LEKTIONENS INNEHÅLL

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom och repetera

Kommer någon ihåg vad vi pratade om förra gången?

Vi pratade om varför det är bra att äta mycket grönsaker och frukt.

Någon som kan säga varför det är så bra?

Introducera lektion

Idag ska vi prata om hur mediciner påverkar kroppen.

Medicin ska ju göra oss friska och göra att vi mår bättre.

Men en del mediciner kan också få oss att må dåligt. Ibland kan mediciner få vår kropp att kännas eller uppföra sig annorlunda.

Det kallas biverkningar.

Fråga och diskutera

Vill någon berätta om de tar någon medicin?

Du behöver inte berätta vilken medicin du tar, men fundera över hur den medicinen får dig att må.

Får den här medicinen dig att känna på något speciellt sätt?

Diskutera

Här är några exempel på hur mediciner kan påverka oss:

 • Man blir mer hungrig (kan göra att man går upp i vikt)
 • Man känner sig inte hungrig (kan göra att man går ner i vikt)
 • Törsten kan förändras (kan göra att man dricker för mycket eller för lite)
 • Man kan bli trött eller sömnig (kan göra att man inte kan koncentrera sig eller att man blir sömnig fastän man sovit)
 • Man kan bli yr (kan kännas obehagligt, man kan bli illamående eller ramla)
 • Man kan bli skakig (kan till exempel vara svårt att hälla upp kaffe i en kopp, använda knappar på mobiltelefonen eller att skriva)
 • Kan påverka tarmarna (man kan känna sig uppblåst, få svårt att bajsa och magen kan kännas utspänd)
 • Man kan må illa
 • Man kan få hjärtklappning
Diskutera

Mediciner kan förändra lukt, smak och hur saker känns i munnen. Mediciner kan göra att:

 • Man blir torr i munnen
 • Det smakar som metall i munnen
 • Man kanske inte känner vissa lukter eller smaker
Diskutera

Har någon känt någon av de här förändringarna?

Diskutera

Det här kan man känna när man tar vissa mediciner:

 • Illamående
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Uttorkning
 • Hjärtklappning
 • Kryper och pirrar i kroppen
 • Darrningar

Det kallas biverkningar. Ett exempel på biverkning kan vara om man dricker mycket kaffe för att bli pigg, men så blir man kanske också lite skakig. Det är en slags biverkning.

Biverkningar kan påverka hur vi mår, vilket i sin tur kan påverka hur fysiskt aktiva vi orkar vara.

Se vägledning för kursledare: Hur påverkar mediciner puls och blodtryck?

Använd vägledningen Hur påverkar mediciner puls och blodtryck? för att ha till hands om deltagare tar upp eller har frågor om specifika läkemedel.

Förbered övning (ett mindre experiment)

Vi ska göra en liten övning för att se hur smaken kan förändras. 

Vissa mediciner kan göra så att maten inte smakar som den brukar, utan plötsligt smakar på ett annat sätt. Det kallas biverkning.

Gör ett mindre experiment: Smak- och luktexperiment
 1. Ta en klunk av juicen. Diskutera hur den smakar och luktar.
 2. Ta en minttablett och låt den smälta i din mun.
 3. Ta en ny klunk av juicen. Diskutera hur den smakar och luktar nu.
Fråga

Har smaken och lukten på juicen förändrats? Varför det?

DELA UT OCH DISKUTERA DELTAGARNAS LÖSBLAD: Hur kan mediciner påverka mig?

Dela ut lösbladet Hur kan mediciner påverka mig? Diskutera lösbladet med deltagarna.

Sammanfatta

Mediciner påverkar våra kroppar. Även om mediciner gör att våra kroppar mår bättre, kan vissa mediciner göra så att en del av kroppen mår bättre samtidigt som det händer något som inte känns bra eller som påverkar oss på ett dåligt sätt. Du kan till exempel få ont i magen om du äter för mycket värktabletter.

Kommer någon ihåg vad det kallas när något annat än det som var meningen händer? 

Det kallas biverkningar. 

Förbered Nyhetsbrev 6

Till nästa lektion kan du som kursledare förbereda Nyhetsbrev 6 som sammanfattar lektionerna 15, 16 och 17.

UPPFÖLJNING

 • Gick deltagarna igenom hur medicin kan påverka träning och matvanor?
 • Pratade deltagarna om att det finns vanliga biverkningar av medicin?

Vägledning för kursledare

Hur påverkar mediciner puls och blodtryck?

För dig som kursledare finns här en lista på läkemedel som kan påverka puls eller blodtryck, samt upplevelsen av träning eller viljan att träna. Använd listan som ett stöd om deltagarna berättar att de använder någon av medicinerna, eller om de har frågor. Du kan läsa mer om specifika läkemedel på Läkemedel A-Ö på 1177 Vårdguiden.

 

ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL
 • Verksam mekanism: Blockerar upptagning av norepinefrin till synapserna i det centrala nervsystemet
 • Används vanligen för att behandla: Depression
 • Effekt vid vila: Ökad puls, kan orsaka lågt blodtryck
 • Effekt vid träning: Ökad puls, minskat eller bibehållet blodtryck, ökad risk för hjärtarytmier
 • Försiktighet: Försiktig vid rehabilitering av hjärtsjukdom
 • Exempel: Escitalopram (Kan ge biverkningar i form av illamående, dåsighet, svettningar, lös mage, huvudvärk och oro.) Sertralin (Kan ge biverkningar i form av illamående, försämrad aptit och lös mage. En del kan bli dåsiga, yra, darriga eller få svårt att sova.)
BETABLOCKERARE
 • Verksam mekanism: Blockerar betareceptorer i det sympatiska nervsystemet. Vissa medel agerar huvudsakligen på betareceptorer i hjärtat. Betablockerare minskar pulsen, blodtrycket och sammandragningarna av hjärtat, och minskar hjärtats behov av syre
 • Används vanligen för att behandla: Angina pectoris (kärlkramp), hypertoni (högt blodtryck), tidigare hjärtinfarkt, hjärtarytmier, migrän
 • Effekt vid vila: Sänkt puls, sänkt blodtryck, minskade hjärtarytmier
 • Effekt vid träning: Ökad träningsförmåga bland patienter med angina pectoris (kärlkramp), minskad träningsförmåga bland patienter utan angina pectoris (kärlkramp), minskad träningsischemi (otillräcklig blodförsörjning till ett ställe, vilket orsakar syrebrist), minskad puls, minskat blodtryck
 • Exempel: Metoprolol
BRONKODILATORER/ANTIHISTAMINER
 • Verksam mekanism: Hämmar sammandragningar i bronkial glatt muskulatur hos patienter med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • Används vanligen för att behandla: Astma, KOL
 • Effekt vid vila: Kan ge hjärtarytmier, bronkodilatorer kan öka puls eller blodtryck
 • Effekt vid träning: Kan ge prematura ventrikulära sammandragningar och hjärtarytmier, bronkodilatorer kan öka puls eller blodtryck
 • Exempel: Theophyllin och Salbutamol (Kan ge biverkningar i form av darrningar eller hjärtklappning.)
KALCIUMANTAGONISTER
 • Verksam mekanism: Orsakar vasodilation (vidgning av blodkärl) och ett lägre blodtryck vid vila
 • Används vanligen för att behandla: Angina pectoris (kärlkramp), kranskärlsspasmer, hjärtarytmier, högt blodtryck
 • Effekt vid vila: Sänkt puls, sänkt blodtryck, minskad ischemi (otillräcklig blodförsörjning till ett ställe, vilket orsakar syrebrist). Kontrollera individuell medicinering!
 • Effekt vid träning: Samma som vid vila, kan öka träningsförmåga
 • Exempel: Amlodipin (Kan ge biverkningar i form av huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, öronsusningar eller ansiktsrodnad med värmekänsla.)
DIGITALIS
 • Verksam mekanism: Förbättrar hjärtmuskelsammandragning genom att förändra hjärtmuskelcellens användning av kalcium.
 • Används vanligen för att behandla: Hjärtsvikt, förmaksflimmer, förmaksfladder
 • Effekt vid vila: Kan minska puls
 • Effekt vid träning: Kan minska puls, förbättrar träningsförmåga endast bland personer med förmaksflimmer eller hjärtsvikt
 • Exempel: Digoxin (Kan ge biverkningar i form av dålig aptit, illamående, och synrubbningar som dimsyn eller att allt du ser färgas i en gulgrön ton.)
DIURETIKA
 • Verksam mekanism: De flesta diuretika förändrar leverfunktionen och orsakar en ökad utsöndring av vätska. VARNING: Natrium- och kaliumnivåer kan bli uttömda. Supplement av kalcium kan också behövas.
 • Används vanligen för att behandla: Högt blodtryck, ödem
 • Effekt vid vila: Minskat blodtryck
 • Effekt vid träning: Kan minska blodtrycket, kan påverka patienter med hjärtsvikt, kan orsaka hjärtarytmier
 • Exempel: Furosemid (Lasix) (Kan ge biverkningar i form av trötthet och muskelsvaghet, vilket kan bero på rubbningar av), Bendroflumetiazid, Spironolakton
LÄKEMEDEL VID HYPOTHYREOS
 • Verksam mekanism: Hormonell reglering
 • Används vanligen för att behandla: För att korrigera onormal och oregelbunden frisättning av hormon på grund av dysfunktion i sköldkörteln.
 • Effekt vid vila: Ökad puls och ökat blodtryck, kan öka ischemi (otillräcklig blodförsörjning till ett ställe, vilket orsakar syrebrist)
 • Effekt vid träning: Samma effekt som vid vila, men kan vara förstärkt
 • Exempel: Levaxin (Levotyroxin) vid för hög dos kan hjärtklappning, kärlkramp, skakningar, svettningar, sömnlöshet, huvudvärk och diarré.

 

Mina egna sidor

Hur kan mediciner påverka mig?