Nyheter

LEKTION 18

Att förbereda sig för träning

Mål

Deltagarna ska:

 • Prata om hur man förbereder sig för träning
 • Prata om träningskläder och utrustning

Lösblad

Lösblad till deltagare:

 • Nyhetsbrev 6
 • Att förbereda sig för träning

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

LEKTIONENS INNEHÅLL

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Dela ut Nyhetsbrev 6

Ge deltagarna Nyhetsbrev 6 som sammanfattar lektionerna 15, 16 och 17. Diskutera Nyhetsbrevet.

Gå igenom och repetera

Under förra lektionen pratade vi om hur mediciner kan påverka kroppen.

De flesta mediciner kan få våra kroppar att må bättre. Men vissa mediciner kan göra så att en del av kroppen mår bättre medan det händer något mindre bra med en annan del av kroppen.

Det kallas biverkningar. 

Fråga

Vill någon berätta hur någon mediciner får dig att må?

INTRODUCERA LEKTION

Idag ska vi prata om saker vi behöver förbereda för att träna. Om vi är bra förberedda är det större chans att träningen blir av. 

fråga och invänta svar

Hur kan man förbereda sig för att träna?

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Sova och äta bra
 • Skaffa träningskläder och träningsskor
 • Skaffa en vattenflaska
 • Skaffa annan utrustning som man kan behöva (t ex yogamatta, hantlar, gummiband, cykel, träningsfilm)
 • Hitta någon att träna med
 • Bestämma en dag och tid när man ska träna
 • Planera hur man tar sig till träningen
 • Planera var man ska träna
fråga

Vilken träning gör ni idag?

Vilken utrustning eller vilka kläder behövs till den träningen?  

Hur gör ni för att kläderna eller utrustningen finns med då träningspasset börjar?

Det kan ju vara innebandyklubban, baddräkten eller träningsskorna. Eller tvål, handduk och kanske ombyteskläder om man vill duscha och byta om efter träningen.

DELA UT DELTAGARNAS LÖSBLAD: Att förbereda sig för träning

Dela ut lösbladet Att förbereda sig för träning.

FRÅGA OCH GÅ IGENOM DELTAGARNAS LÖSBLAD

Fråga deltagarna om saker de ska förbereda innan de tränar. Diskutera eventuellt flera saker man kan behöva förbereda.

fortsätt

Gå igenom lösbladet med deltagarna. Hjälp dem att fundera kring hur väl förberedda de är.

Är sakerna i rutorna OK och redan fixade? Be deltagaren sätta ett kryss (X)

Vill de ha stöd eller hjälp? – Be deltagaren ringa in

 • Bokat in ett träningspass?
 • Kläder och skor för att träna?
 • Utrustning som behövs?
 • Vattenflaska?
 • Något att äta innan eller efter träning? (kanske förbereda en smörgås eller ta med en banan)
 • Någon att träna tillsammans med (om man vill det)?
 • Hur man tar sig till träningen?

 

Gå igenom och diskutera

Gå igenom lösbladet i grupp eller en och en med deltagarna.

Är det många saker som man ringat in och som man behöver stöd eller hjälp med? Hur kan man få det?

SAMMANFATTA

Idag har vi pratat om saker som ökar chansen att vi kommer igång och tränar. Vi har pratat om vad som gör det lättare att det blir av. Och att vi fortsätter träna regelbundet.

Gå igenom deltagarnas svar på lösbladet Att förbereda sig för träning.

Förbered eventuellt för nästa lektions utflykt

Om ni har valt att besöka ett gym nästa lektion kan ni förbereda deltagarna på det.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om hur man förbereder sin träning?
 • Pratade deltagarna om träningskläder och utrustning

Mina egna sidor

Att förbereda sig för träning

Sätt ett kryss (X) för saker som du redan gjort och ringa in det du vill ha stöd eller hjälp med.