Nyheter

LEKTION 27

Att förhandla och komma överens

Mål

Deltagarna ska:

 • Prata om hur man kan förhandla och prata för sin sak
 • Träna på att förhandla så att alla blir nöjda

Lösblad

Vägledning för kursledare:

 • Att förhandla
 • Situationer för att öva förhandling

Lösblad till deltagare:

 • Hur kan jag förhandla?

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

LEKTIONENS INNEHÅLL

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
GÅ IGENOM och repetara

Under vår förra lektion pratade vi om vardagsmat och sällanmat. 

Vi pratade om varför vi äter.

Kommer någon ihåg varför vi äter, även om vi inte är hungriga?

INTRODUCERA LEKTION

Idag ska vi prata om hur man kan prata för sin sak – genom att förhandla.

Är det någon som vet vad det betyder att förhandla? Kan någon ge ett exempel på när ni själva förhandlat? 

Känner ni till någon annan förhandling?

(I politiken är det vanligt att man förhandlar. Till exempel är när vi fick en ny regering hösten 2018)

säg

Att försöka få till något man verkligen vill, kallas ibland för förhandling. 

Om du vill ha eller behöver någonting krävs ibland att en annan person går med på det du vill. Då måste du förhandla med den personen. 

Förhandling handlar om att bestämma vad du kan tänka dig att ge upp för att istället få någonting som du vill ha eller behöver.

Att ge och ta för att få vad du vill ha!

FORTSÄTT

Det är inte alltid lätt att förhandla för man måste också vara rättvis och tänka på andras behov och försöka förstå varför den andra vill annorlunda.

Förhandling används i många olika situationer i livet och kan vara viktigt att träna på.

Vi kan förhandla för att komma överens med någon för att få någonting som vi behöver.

Förhandling tar tid. Ibland kan vi lösa problemen själva, men andra gånger behöver vi få hjälp och råd från andra.

SE VÄGLEDNING FÖR KURSLEDARE: Att förhandla

Använd vägledningen Att förhandla som stöd för att diskutera hur man kan förhandla.

DISKUTERA

Nu ska vi försöka tänka på situationer när man kanske måste förhandla.

Ge exempel på saker som människor kan förhandla om.

När man förhandlar och försöker se till att alla blir nöjda ger man ofta upp något man egentligen vill ha. 

Istället kan man få någonting annat som är nästan det man ville ha från början. 

fråga och diskutera

Har någon provat att förhandla så att alla blir nöjda? Vad tyckte ni om det? Upplevde ni att båda personerna vann? Varför eller varför inte?

Brukar ni förhandla hemma eller på jobbet?

Brukar det bli bra?

Har någon ett exempel på då ni fått hjälp att förhandla?

Vem kan ni prata med om ni får ett problem på jobbet eller hemma?

 

DELA UT OCH DISKUTERA DELTAGARNAS LÖSBLAD: Hur kan jag förhandla?

Dela ut och gå igenom lösbladet Hur kan jag förhandla? med deltagarna. Diskutera hur man gå till väga i en förhandling eller när man vill komma överens med någon.

Uppmuntra deltagarna att diskutera de olika stegen man kan använda för att förhandla.

Prata med deltagarna om vilka erfarenheter de har från att ha förhandlat om någonting.

SE VÄGLEDNING FÖR KURSLEDARE: Situationer för att öva förhandling

Ta hjälp av vägledningen Situationer för att öva förhandling för att diskutera i gruppen. Uppmuntra deltagarna att komma med exempel på när man kan behöva förhandla.

GÖR EN UTFLYKT (VALFRITT)

Den här utflykten handlar om att komma överens om en aktivitet man vill göra i gruppen.

Ge deltagarna en lista med olika förslag på fysisk aktivitet (till exempel gå till utegymmet, gå en promenad, träna till en video). Uppmuntra deltagarna att förhandla i gruppen och bestämma vilken aktivitet de ska välja.

Själva aktiviteten kan eventuellt göras en annan dag, beroende på vilken aktivitet som väljs.

Sammanfatta

Ibland vill man själv någonting som någon annan inte vill. För att komma överens kan en förhandling vara ett bra sätt.

En förhandling innebär att båda känner att det är rättvist.

Det är inte enkelt och det krävs en vilja från alla inblandade. Det är viktigt att vi har stöd av personer i vår närhet som kan hjälpa oss att förhandla.

Förbered Nyhetsbrev 9

En påminnelse om nästa gång ska Nyhetsbrev 9 delas ut som sammanfattar lektioner 26, 27 och 28.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om hur man kan förhandla och prata för sin sak?
 • Tränade deltagarna på att förhandla så att alla blev nöjda?

Vägledning för kursledare

Att förhandla

VAD ÄR FÖRHANDLING?

Förhandling handlar om att bestämma vad man själv kan tänkas ge upp, för något som man behöver eller vill ha. Det är viktigt att göra en rättvis förhandling och tänka på båda parters behov.

Steg vid förhandling 

 1. Definiera vad som ska förhandlas
 2. Tänk över vad som är viktigast för dig just nu i det läget ni befinner er i. Vad kan du nöja dig med om du inte kan få ditt första önskemål, och vad är du villig att ge upp i gengäld? Bestäm vad som absolut inte är förhandlingsbart. Det här steget är enklare om du känner dig själv och vet vad som är viktigt för just dig
 3. Ta reda på vad som är viktigast för den andra personen eller vad han/hon kan nöja sig med
 4. Diskutera ditt första förslag med den andra personen. Om ditt förslag är rättvist kommer den andra personen förmodligen att lita på dig och kommer förmodligen med ett lika rättvist förslag till dig.
 5. Var förberedd på att ditt första förslag kanske inte accepteras. Du kan behöva ha flera diskussioner innan ni kommer överens. Var diplomatisk.
 6. Gå med på att kompromissa om detaljerna passar er båda.

Hur vet man att förhandlingen lyckats och att den andra personen kommer att följa överenskommelsen?

Ibland avslutas en förhandling med att man lovar varandra någonting och skakar hand. Andra gånger måste man skriva ner vad man kommit överens om. Om er överenskommelsen även inneburit att ni måste ha godkännande av andra personer, måste ni kanske träffas och prata om det igen.

Situationer för att öva förhandling

Välj ett eller flera exempel som passar er grupp. Låt gruppmedlemmarna föreslå lösningar.

EXEMPELSITUATIONER

 • Du vill gå och träna på gymmet. Du behöver någon som följer med dig dit. Vad kan du göra? Hur kan du förhandla för att få sällskap till gymmet så att du kan gå dit och träna?
 • Du vill ha ett hälsosamt mellanmål när du är på jobbet. Tyvärr finns det bara skräpmat i kiosken. Vad kan du göra? Hur kan du förhandla och vem kan du prata med så att du får tillgång till mer hälsosamma alternativ?
 • Du vill titta på ett speciellt TV-program i gemensamhetslokalen. Din granne vill titta på ett annat TV-program. Hur kan du förhandla så att båda blir nöjda?
 • Du vill ha snacks på kvällen när du tittar på TV i gemensamhetsutrymmet. Personalen har bestämt att det inte ska finnas skräpmat i de gemensamma utrymmena. Du vet att det inte är så bra men du vill äta det ibland i alla fall. Vad gör du? Hur kan du förhandla så att båda blir nöjda?

Eftersom vi är unika individer är det oundvikligt att vi har olika åsikter ibland. Oftast uppstår olika åsikter både inom familjen och med vänner men även med arbetskamrater och grannar. Det finns många sätt för att lösa konflikter (då man tycker olika). Att förhandla är bara ett sätt.

MINA EGNA SIDOR

Hur kan jag förhandla?

Om du vill förhandla eller komma överens med någon kan det hjälpa att följa de här stegen:

 1. Vad ska du förhandla om?
 2. Vad är viktigast för dig?
 3. Vad är mindre viktigt?
 4. Vad kan du avstå ifrån?
 5. Fråga vad som är viktigast för den andra personen.
 6. Ge ett förslag på hur ni ska göra.
 7. Om det inte fungerar, ge ett nytt förslag.
 8. Tänk på att förslaget ska vara rättvist.
 9. Det brukar gå att hitta en lösning där båda blir nöjda.