Nyheter

LEKTION 3

Träning - något för mig?

MÅL

Deltagarna ska:

 • Prata om varför fysisk aktivitet är viktigt
 • Prata om varför träning är viktigt
 • Prata om varför man kanske vill börja träna

LÖSBLAD

Vägledning för kursledare: 

 • Fördelar med fysisk aktivitet

Lösblad till deltagare:

 • Bra saker med träning

MATERIAL

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

Lektionens innehåll

AKTIVITET KURSLEDAREN KAN GÖRA OCH SÄGA
Gå igenom och repetera

Vi har pratat om fysisk aktivitet är och vad skillnaden är på att vara fysiskt aktiv i vardagen och att träna. 

Gå eventuellt igenom exempel från lektion 2.

Introducera lektion

Idag ska vi prata om varför det är bra att röra på kroppen och att träna.

OBSERVERA: Fysisk aktivitet och träning kommer att återkomma under hela programmet.

DELA UT OCH DISKUTERA DELTAGARNAS LÖSBLAD: Bra saker med träning

Dela ut lösbladet Bra saker med träning. Diskutera några fördelar med att träna.

FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Kan någon berätta varför man skulle vilja sätta igång och träna?

DISKUTERA

Diskutera, skriv (eller visa) svaren. Komplettera deltagarnas svar med:

 • Får oss att må bra
 • Hjälper oss att hålla oss friska,
 • Gör hjärtat starkare
 • Håller blodtrycket på en bra nivå
 • Kan göra oss starkare i musklerna
 • Minskar psykisk ohälsa som stress och depression
 • Gör att vi orkar mer
 • Gör oss smidigare så vi kan röra oss lättare
 • Vi kan få bättre hållning
 • Kan lindra smärta och värk
 • Hjälper till att hålla en hälsosam vikt
Fortsätt

Fortsätt diskutera varför just du/ni skulle vilja börja träna?

 • Få mer energi till det jag vill göra
 • Sova bättre
 • Få min kropp att kännas bättre
 • Få kontroll på vikten
 • Känna mig mer självsäker
 • Tycka mer om min kropp
 • Träffa nya människor
 • Känna mig gladare
 • Känna mig mindre stressad
 • Komma i form
 • Få bättre blodfetter
 • Minska risken för att bli sjuk (för höga blodfetter, hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, vissa cancerformer, psykisk ohälsa, risk för infektioner med mera)
 • Klara av mer saker själv (utan hjälp)
Se Vägledning för Kursledare: Fördelar med fysisk aktivitet

Använd Vägledningen Fördelar med fysisk aktivitet och fortsätt diskussionen.

Prata gärna om olika sätt man kan bryta stillasittandet.

Sammanfatta

Det finns många olika fördelar med att träna regelbundet.

Träning gör oss friskare, får oss att må bättre, gör att vi orkar mer och kan till och med göra oss gladare.

Nästa lektion ska vi besöka en butik. Om man vill kan man ta med pengar eller kort och köpa något man behöver.

FÖRBERED NÄSTA LEKTION

Förbered deltagarna på nästa lektion om ni väljer att göra en utflykt. Berätta för deltagarna om det eventuellt innebär ändrad tid eller annan förändring.

Nästa lektion (nr 4) ska vi (kanske) göra en utflykt och besöka en butik. Om man vill kan man ta med pengar eller kort och köpa något man behöver.

Sist en påminnelse till dig som kursledare att göra ett Nyhetsbrev till nästa gång.

 

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om varför fysisk aktivitet är viktigt?
 • Pratade deltagarna om varför träning är viktigt?
 • Pratade deltagarna om varför man kanske vill börja träna?

Tips

Tips om lektioner

Varje lektion i Hälsan spelar roll ska innehålla både en teoridel (ca 45 minuter) och en del med fysisk aktivitet (ca 45 minuter). Ni väljer själva om ni vill börja med teori och avsluta med fysisk aktivitet, eller tvärtom. Det är också möjligt att dela upp den fysiska aktiviteten på flera pass, och då bör varje pass vara minst 10 minuter långt. Teoridelen finns beskriven under respektive lektion här på webbsidan. Som stöd för den fysiska aktiviteten använder ni träningsprogrammen eller Övningsbanken (finns under fliken Material till lektioner). Både tid och innehåll kan anpassas så att det passar för just er grupp. Se även Bildbanken som finns under samma flik.

(Psst, sista gången vi tipsar om detta…)

Vägledning för kursledare

Fördelar med fysisk aktivitet

All fysisk aktivitet är bra. När vi rör oss påverkas både den fysiska och psykiska hälsan. Fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- kärlsjukdom, cancer och psykisk ohälsa. Kroppen är byggd för rörelse. När kroppen får vara i rörelse känner man sig piggare och starkare.

Blodcirkulationen ökar och cellerna kan ta upp mer syre. Det gör att kroppen lättare tar hand om förhöjda blodfetter och stresshormoner, som till exempel adrenalin och kortisol. Färre stresshormoner gör, i sin tur, att du mår bättre och att man sover bättre.

Fysisk aktivitet minskar risken för följande:

 • Att man dör i förtid, oavsett orsak.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.
 • Typ 2 diabetes och fetma.
 • Cancer, till exempel tjocktarmscancer och bröstcancer.
 • Fall och benbrott, till exempel höftfraktur.
 • Psykisk ohälsa, till exempel demens och depression.
Hjärnan mår bra av fysisk aktivitet

Hjärnan påverkas av fysisk aktivitet. Signalsubstanser frigörs, exempelvis dopamin och serotonin, som motverkar depression och smärta.

Hjärnans prestationsförmåga ökar om man börjar träna regelbundet på grund av att blodcirkulationen i hjärnan förbättras. Minne, inlärning, problemlösning och koncentrationsförmåga kan förbättras. Kroppens eget morfin, endorfiner, frigörs vid fysisk aktivitet och kan göra så att man känner sig nöjd och belåten.

Bryt stillasittandet

Stillasittande ökar risken för övervikt, bukfetma, typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdom samt förkortar livet.

Bryt stillasittande med en kort stunds rörelse. Det kan vara att gå till köket och hämta ett glas vatten eller att ibland resa sig från soffan när man tittar på TV.

Mina egna sidor

Bra saker med träning