Nyheter

LEKTION 30

Når jag mina mål?

Mål

Deltagarna ska:

 • Diskutera hur det går med deras uppsatta mål
 • Prata om vad som kan göra det lättare och svårare att hålla sig till sina planer om träning och att äta bättre.

Lösblad

Lösblad till deltagare:

Plan för att nå mina mål

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

Lektionens innehåll

AKTIVITET KURSLEDAREN KAN GÖRA OCH SÄGA
Gå igenom och repetera

Under vår förra lektion pratade vi om hur ofta vi äter och vilken typ av måltider vi brukar äta. Vi satte också upp mål för en ny hälsosam matvana, och vi skrev en plan för att nå målet.

gå igenom

Vi har nu kommit ganska långt i vår hälsokurs och det är dags att  fundera på hur det har gått.

Vi har tidigare pratat om att det är viktigt att sätta upp och ha ett mål om man vill förändra en vana. 

Om vi planerar i förväg vad vi ska äta är det mindre risk att vi frestas att äta det vi kanske egentligen inte vill äta. Den typen av mat som vi vet att vi inte mår bra av att äta för mycket av.

När man har en plan är det lättare att nå sitt mål.

Introducera lektion

Idag ska vi prata om våra egna, individuella mål och planer.

Vi ska prata om hur vi tycker att det går för oss att nå våra mål.

Fortsätt

Om man väljer att leva ett mer hälsosamt liv trivs man ofta bättre med sig själv. När vi trivs med oss själva är det större chans att vi provar nya saker, som att träna eller äta mer hälsosam mat.

SÄG

Uppmana deltagarna att ta fram sina tidigare planer där de skrivit ner sina mål. Dels Min träningsplan från Lektion 22, dels planen från förra gången (lektion 29) om Min plan för att äta bra.

DISKUTERA DELTAGARNAS LÖSBLAD: Plan för att nå mina mål

Dela in deltagarna i små grupper. Låt deltagarna titta på sina egna uppsatta mål för sin träning och för att äta hälsosamt.

Börja med Min träningsplan från lektion 22 och om ni hinner går ni vidare till Min plan för att äta bra från lektion 29.

Fråga och diskutera

Har ni tänkt på målen efter att ni skrev ner dem?

Har någon lyckats nå sitt mål?

Vad har ni då gjort?

Vad har gjort att det  gått bra?

Vad har gjort det svårt?

DELA UT OCH DISKUTERA DELTAGARNAS LÖSBLAD: Plan för att nå mina mål

Låt deltagarna skriva ner sina tidigare mål och eventuellt göra förändringar eller lägga till nya mål.

Om deltagarna inte kan komma på vad som var svårt eller lätt med att nå målen kan ni hjälpa till med exempel.

Det kan till exempel vara svårare att nå målen för att:

 • man är trött när man kommer hem från jobbet
 • man är småhungrig när man går förbi kiosken som säljer godis
 • någon bjuder på snacks eller ohälsosam mat

Exempel som gör det lättare att nå målen kan vara att:

 • ta med en frukt i väskan, så man kan stå emot att köpa godis i kiosken
 • träna innan jag kommer hem och sjunker ner i soffan
 • be personalen att stötta en att nå sina mål

Uppmana deltagarna att ta med Lösbladet hem till sina stödpersoner/respektive/föräldrar/nära vän/annan person . Be dem att berätta om målen för dem.

Fråga och diskutera

Fråga deltagarna om de vill dela med sig av hur det går för dem att nå sina mål.

 

Sammanfatta

Idag har vi gått igenom våra mål för vår träning och för att äta bra. Vi har pratat om vad som gått bra och vad som varit svårt.

Om målen var för svåra kanske vi har ändrat dem eftersom ett mål ska vara lite svårt att nå – men ändå inte för svårt.

påminnelse om Nyhetsbrev 10

Till sist en påminnelse om att förbereda  Nyhetsbrev 10 till nästa lektion. (Nyhetsbrevet ska repetera det ni tagit upp i Lektion 28, 29 och 31).

UPPFÖLJNING

 • Diskuterade deltagarna hur det går med deras uppsatta mål?
 • Pratade deltagarna om vad som kan göra det lättare och svårare att hålla sig till sina planer om träning och att äta bra?

Mina egna sidor

PLAN FÖR ATT NÅ MINA MÅL

Mitt träningsmål (se lektion 22)

 

 

Mitt mål för en bra matvana (se lektion 29)

 

 

Är det svårt att nå målen? Hur då?

 

 

Hur kan jag göra för att det ska bli lättare att nå målen?