Nyheter

LEKTION 34

Spela in en träningsfilm

Mål

Deltagarna ska: 

  • Planera och spela in en träningsfilm

Lösblad

Lösblad till deltagare:

  • Nyhetsbrev 11

Material

  • Mobilkamera
  • Personlig pärm för lösblad och bilder

 

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledare kan göra och säga
DELA UT NYHETSBREV: Nyhetsbrev 11

Ge deltagarna Nyhetsbrev 11 som sammanfattar lektionerna 31, 32 och 33. Diskutera nyhetsbrevet.

Gå igenom och repetera

Vi har pratat om att det är vanligt att man inte kan äta all mat.

Kommer ni ihåg varför det kan vara så ?

Påminn deltagarna om att man kan vara allergisk eller välja bort mat av andra anledningar.

INTRODUCERA LEKTION

Idag ska vi spela in vår egen träningsfilm. Den kan sedan användas när vi tränar hemma efter att kursen är slut.

Eller för att visa andra ett träningspass.

Gör alla delaktiga

Be deltagarna välja en person som får leda träningspasset som ska spelas in.

Det är bra om så många som möjligt är delaktiga. Om fler vill leda kan man komma överens om varsin övning. Om någon inte vill vara med framför kameran kan den personen till exempel hålla i filmkameran.

Repetera

Gå igenom vilken sorts kläder man bör ha på sig när man tränar.

Vilken typ av övningar ska vara med på videon. Kommer ni ihåg USKBaN?

Repetera om det behövs. U-uppvärmning, S-styrka, K-kondition, Ba-balans, N-nedvarvning.  Mer om USKBaN i lektion 4 och 5.

Planera innehåll i filmen

Gör en grov planering som alla ska vara nöjda med innan ni börjar filma

Prata om vad filmen ska innehålla,  var ni ska spela in den  och hur lång den ska vara.

Anteckna på tavlan så att det blir tydligt för alla.

Planera arbetet med filmen

Fortsätt att skriva på tavlan vem som ska göra vad?

GÖR EN UTFLYKT (VALFRITT)

Deltagarna kan välja om de vill spela in filmen hemma  hos någon i gruppen eller på annat ställe.  Målet med den här utflykten är att uppmuntra och ge exempel på att träning och fysisk aktivitet kan ske på olika ställen. Men även att uppmuntra deltagarna att stötta varandra utanför lektionerna.

Provfilma

Gör en eller flera provfilmer tills alla är nöjda.

BÖRJA TRÄNINGEN OCH INSPELNING

Låt ledarna presentera sig själv. Ledaren ska visa och berätta för gruppen vad som ska göras under träningspasset. Börja filma.

Om ni inte blev färdiga kan ni fortsätta att filma nästa lektion.

SAMMANFATTA

Sammanfatta vad som ingår i träningspasset. Beröm deltagarna för deras träningsfilm.

UPPFÖLJNING

  • Planerade och spelade deltagarna in en träningsfilm?