Nyheter

LEKTION 35

Det vi lärt oss om fysisk aktivitet och träning

mål

Deltagarna ska:

 • Sammanfatta vad de lärt sig om fysisk aktivitet och träning
 • Gå igenom sina planer (och mål) för hur de ska fortsätta med sin träning efter att kursen är slut.
 • Göra klart träningsfilmen (om den inte är klar)
 • Börja planera en avslutning på kursen

 

LÖsblad

Lösblad för deltagarna:

 • Inbjudan till avslutningen (förslag)
 • Så här vill jag träna

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Personlig pärm för lösblad och bilder

Lektionens innehåll

Aktivitet KURSLEDAREN KAN GÖRA OCH SÄGA
Gå igenom och repetera

Under förra lektionen började vi göra en träningsfilm.

Hur tyckte ni det var?

Beroende på hur långt ni kom i arbetet med filmen kan ni bestämma hur ni går vidare och göra klar filmen.

INTRODUCERA LEKTION

Nu är det inte många lektioner kvar. Idag ska vi börja sammanfatta vad vi lärt oss under kursen.

Den här lektionen ska vi prata om vad vi lärt oss om träning och fysisk aktivitet.

Vi ska också prata om hur vi kan hålla kontakt med varandra, med våra vänner, personal och med vår familj för att få stöd.

FRÅGA

Hur kan man hjälpa sin kropp att hålla sig frisk?

Vilken träning eller fysisk aktivitet kan vara bra? 

Skriv svar på blädderblocket

DISKUTERA

Komplettera eventuellt deltagarnas svar med:

 • Röra på sig i vardagen
 • Ta trapporna istället för hissen
 • Promenera
 • Träna på gym
 • Cykla
 • Simma
 • Dansa
Repetera USKBaN

Vilka är de olika sorternas träning vi ska göra?

Kommer ni ihåg USKBaN?

Repetera eventuellt

 • U- uppvärmning
 • S – styrka
 • K- kondition
 • Ba – balans
 • N – nedvarvning
Säg

Det är också viktigt att vi tränar säkert och i vår egen takt

Kommer ni ihåg vad vi pratat om att ”träna säkert”?

Gå gärna tillbaka till Lektion 19 ”Träna säkert” för att repetera

FRÅGA

Kommer någon ihåg varför det är bra att träna och röra på sig så att pulsen ökar? Lektion 10 handlade om pulsen om ni vill repetera. 

Dela ut Lösblad Så här vill jag träna

Dela ut deltagarnas lösblad Så här vill jag träna.

Låt deltagarna ringa in sina val eller ge alternativ enligt instruktion

Diskutera

Vilken typ av kläder och skor är bra när man tränar?

Gå igenom

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Stabila träningsskor
 • Kläder som inte sitter åt
 • Kläder som inte är för varma

Gå tillbaka till Lektion 4 och be deltagarna titta i Lösbladet ”Bra kläder och skor”.

FORTSÄTT

När vi rör på oss och när vi tränar blir kroppen starkare och vi orkar mer.

Träning hjälper våra kroppar på flera sätt. Om vi är fysiskt aktiva och tränar mår vi ofta bättre. 

Hur har det känts för er att träna? 

Gör övning; Visa musklerna

Låt deltagarna identifiera olika muskler i till exempel armar och ben genom att växelvis spänna dem och slappna av i dem.

Be deltagarna att beskriva hur det känns när de spänner och slappnar av i musklerna.

Diskutera deltagarnas planer

Be deltagarna ta fram Min egen Träningsplan (se Lektion 22)

Ni kan även titta tillbaka på Lektion 30 där ni diskuterat hur långt ni kommit med era planer.

Låt deltagarna gå igenom sin plan och se om planen följs.

Prata om vad det kan bero på att planen inte följs eller om den bara följs bitvis?

Är det någon som vill berätta om sin träningsplan och hur det har gått? 

fråga

Kommer ni ihåg vad Bakslag var?

Det är när man får avbrott i sina vanor eller rutiner. Det kan till exempel hända om man varit sjuk eller tappat motivationen.

Ett bakslag händer alla och är inget man ska vara ledsen över. Försök att ta nya tag och börja med din vana igen.

När man ska börja igen kom ihåg att:

 • Börja med en liten förändring
 • Variera aktiviteterna
 • Se till att det är roligt
FRÅGA och diskutera

Be deltagarna att fundera på hur det kommer sig att planen följs eller inte följs.

Vilket stöd vill ni få?

Hur kan ni få det stödet?

Hur kan vi till exempel hålla kontakt med varandra, med våra vänner, personal  och med vår familj för att få stöd?

Gör klart filmen

Nu finns det tid att slutföra eller finputsa på er träningsfilm.  Om ni eventuellt är klara kan ni titta på filmen tillsammans.

Se lösblad Inbjudan till avslutningsfest

Ni kan dela ut Inbjudan till avslutningsfest OM ni planerar en avslutning där det skulle vara lämpligt att bjuda in någon ”viktig person” för deltagarna. Ni kan göra egna inbjudningar, lösbladet är bara ett förslag.

Diskutera i gruppen hur ni vill göra och låt deltagarna skapa sina respektive inbjudningar

beställ diplom

Efter genomgången kurs får deltagarna ett diplom, som kan delas ut på avslutningsfesten. Diplomet kan beställas från kursadministrationen.

FÖRBERED FÖR NÄSTA LEKTION

Under nästa lektion kommer vi att fortsätta prata om saker som vi har lärt oss under kursen. Då ska vi prata om hälsosam mat och fortsätta planera för vår examen och fest.

UPPFÖLJNING

 • Sammanfattade deltagarna vad de lärt sig om träning?
 • Gick deltagarna igenom sina planer (och mål) för hur de ska fortsätta med sin träning efter att kursen är slut?
 • Gjorde deltagarna klart träningsfilmen?
 • Började deltagarna planera avslutningen på kursen?

Mina egna sidor

Så här vill jag träna

Ringa in hur du vill träna efter att kursen är slut.

Du kan också skriva, rita eller lägga till egna bilder.

Inbjudan till avslutningsfest

Välkommen till avslutning av kursen ”Hälsan spelar roll”

 

DATUM:

TID:

PLATS:

 

 

Välkommen hälsar