Man kan fylla i en siffra i medaljongen (till exempel 1 för de första 37 lektionerna).