Nyheter

Lektion 39

Vänner och andra i min närhet

mål

Deltagarna ska:

 • Prata om vänner och andra viktiga personer i deras närhet
 • Berätta om vänner eller andra personer som stöttar dem att träna och att äta hälsosamt
 • Prata om hur man själv kan vara en bra vän

Lösblad

Lösblad till deltagare:

 • Vänner och andra i min närhet

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom och repetera

Under den förra lektionen pratade vi om våra rättigheter och skyldigheter.  

På slutet av lektionen bad vi er tänka på en rättighet och den skyldighet som följer med rättigheten.

Har någon tänkt på en särskild rättighet och en skyldighet som hör samman med den rättigheten?

Varför valde ni just den rättigheten? Vill någon berätta?

  

Introducera lektion

Idag ska vi prata om vänner och andra viktiga människor vi har omkring oss.

Människor som gör att vi mår bra. Människor som vill att det ska gå bra för oss och att vi mår bra. Och som finns där när livet är jobbigt.

Samma personer kan också  stötta oss i att till exempel välja hälsosam mat. Eller komma iväg och träna.

fråga

Vad är en vän? Hur skulle du beskriva en vän?

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

En vän är någon som

 • Du träffar ofta, eller någon du bara träffar någon gång ibland.
 • Tycker om dig.
 • Gillar att göra saker tillsammans med dig.
 • Du har roligt med.
 • Är rättvis och förstående.
 • Du kan dela dina tankar med och som också lyssnar på dig.
 • Du litar på.
 • Tycker om dig även om du gör något fel.
 • Delar med sig av sig själv och som kan lyssna.

Vänner hjälper varandra.

FRÅGA

Vad tänker ni om personal, arbetskamrater, chef, bröder, systrar, föräldrar eller kusiner? Kan de vara era vänner?

Såklart kan en person vara både syster och vän eller både arbetskamrat och vän.

Vi behöver alla andra människor runt omkring oss. Men idag ska vi prata om de som är våra vänner och vad de kan betyda för oss för att må bra. Och vad vi kan betyda för dem.

fråga

Hur kan du själv vara en vän?

Hur kan du vara en bra vän och stötta någon som behöver din hjälp och uppmuntran?

Dokumentera

Skriv upp deltagarnas svar och komplettera eventuellt (se punktlistan ovan).

Fortsätt

Prata om hur bra det är att få uppmuntran från vänner när man till exempel inte vill träna.

Hjälp till genom att säga: Vänner kan påminna oss om att träna och ”peppa” oss.

Diskutera

Diskutera olika sorters personer som finns i våra liv.

Närstående/ allra närmaste: Det kan till exempel vara en partner, en bästa vän eller en förälder. Det är den eller de viktigaste personerna i ens liv.

Goda vänner: Måste inte vara den allra bästa eller närmaste vännen, men någon man litar på och tycker om att vara tillsammans med.

Bekanta: Personer som man träffar på jobbet, i en förening, grannar eller på den dagliga verksamheten.

Grannar: Personer som man känner igen eftersom de bor i närheten.

Nya vänner: Personer som man just träffat och som man kanske skulle vilja lära känna lite bättre.

Personal: Personer som arbetar med att hjälpa och stötta hemma eller på jobbet. Det kan vara chefer, stödpersoner, assistenter, kursledare, LSS-hälsan med flera.

Lite bekanta: Personer som vi känner tillräckligt mycket för att säga ”hej” (till exempel de som jobbar i kassan i affären eller kunder på stället där vi jobbar)

DELA UT LÖSBLAD TILL DELTAGARNA: Vänner och andra i min närhet

Dela ut och gå igenom Lösbladet Vänner och andra i min närhet.

Gå först igenom den ifyllda cirkeln tillsammans i gruppen.

Efter det ska deltagarna försöka göra sin egen cirkel med människor som de känner och som finns i deras liv.

 

Gå igenom de olika cirklarna

Här är en person i mitten. Det är Du.

Det är vanligast att vänner i den innersta cirkeln hör till familjen, skolan, arbetsplatsen, en förening, kyrkan eller kanske är en granne.

Personal – alltså personer som har som arbete att ge dig stöd kan också vara ens vänner.

Den första eller innersta cirkeln är dina närmaste vänner och kanske också din familj.

Gamla vänner kan också vara i den cirkeln. Om man har känt någon riktigt länge kan den personen bli särskilt viktig för en. Även om man träffas sällan.

När du till exempel behöver någon att prata med eller göra något tillsammans med. Detta är personer du trivs att vara med när du själv får välja.

Den här delen av cirkeln är rödfärgad för att visa hur speciella de här personerna är.

Ställ frågor under tiden ni går igenom cirkeln

Gå igenom den tomma cirkeln med var och en av deltagarna.

Börja i mitten i det röda

Kan du berätta om en vän som du har haft länge?

Eller en ny vän?

Vem pratar gärna med dig?

Vem är det som du kan gå till om du behöver hjälp?

Vad kan du berätta om den här personen?

Den personen eller personerna kan du placera i den röda cirkeln.

Fortsätt med den mellersta (gröna) cirkelnnr 2

Vem ska vi placera i den mellersta cirkeln?

Där skulle vi kunna sätta släktingar, grannar, arbetskamrater kanske personal.  Här kan det vara goda vänner men inte dina närmaste eller bästa vänner.

Alltså personer som vi tycker om och som vi träffar hemma eller på arbetet. Det kan också vara personer som vi inte träffar så ofta men ändå såna som vi gillar och litar på.

Fortsätt med den yttersta (blåa) cirkeln 3

I den yttersta cirkeln kan det vara personal och personer som vi bara säger ”hej” till eller andra som vi bara känner lite. Här kan vi också sätta in nya vänner, alltså såna som vi just träffat.

Kan någon i denna yttersta cirkel flytta in till den närmaste cirkeln? Vänta på svar

Det kan ju hända men det kanske inte är så nu. Du behöver vara en vän för att ha vänner. Vänskap kan liknas vid en blomma som växer. Den behöver tas hand om.

Vad kan man mena med det? 

Vad behöver en blomma? 

Precis som blomman behöver vatten behöver man hålla kontakt och kanske ringa sina vänner ibland. Det kan vara bra att man berättar för vänner att man tycker de är viktiga i ens liv.

Diskutera vägledningen

Låt deltagarna samlas i stor grupp igen. Ta upp frågor från Vägledningen Stöd och vänner.

sammanfatta

Vi har pratat om vänner och andra viktiga personer i vår närhet. Vi har pratat om hur de kan stötta oss i vardagen. Vi har också pratat om hur vi själva kan vara bra vänner.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om vänner och andra viktiga personer i deras närhet?
 • Berättade deltagarna om vänner eller andra personer som stöttar dem att träna och att äta hälsosamt?
 • Pratade deltagarna om hur man själv kan vara en bra vän?

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina egna sidor

Vänner och andra i min närhet

Här är en cirkel med vänner och andra personer i vår närhet

Väncirkel

 

 

 

 

 

Vänner och andra i min närhet

Här kan du fylla i din egen cirkel av vänner och andra personer i din närhet 

Väncirkel tom