Nyheter

Lektion 40

Hälsokontroller

Mål

Deltagarna ska: 

 • Prata om olika hälsokontroller
 • Prata om varför det är bra att gå på hälsokontroll

Lösblad

Vägledning för kursledare

 • Viktiga hälsokontroller genom livet

Lösblad till deltagare

 • Kom ihåg mina hälsokontroller

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom och repetera

Förra gången pratade vi om olika personer som är viktiga i våra liv. Det kan vara vänner eller någon i familjen.

Har ni tänkt något på cirkeln vi pratade om?

Hur har ni tänkt?

Introducera lektion

Idag ska vi prata om hälsokontroller. Det finns många olika hälsokontroller.  En del hälsokontroller kallas för screening. Det är hälsokontroller som görs på alla människor och vid vissa åldrar.

Om man har vissa sjukdomar eller behöver vissa mediciner kan man behöva göra en hälsokontroll för att se att man fortfarande äter rätt medicin.

Vid vissa åldrar får man ett brev i brevlådan och en kallelse till hälsokontroll.

Det finns hälsokontroller som man måste göra för att få ta körkort.

Innan man börjar vissa arbeten kan man behöva göra en hälsokontroll. 

En del hälsokontroller behöver man själv komma ihåg att göra, såsom synundersökning.

Diskutera

Vilka olika hälsokontroller känner ni till?

Fortsätt

Skriv på tavlan/ blädderblocket och komplettera deltagarnas svar med:

 • Mammografi
 • Tandläkare
 • Aortascreening
 • PSA-prov
 • Cellprovtagning
 • Undersökning av tjocktarmen
 • Kontrollera sin medicin
 • Kontrollera sitt blodtryck
 • Synundersökning
 • Hörselundersökning

 

Fråga och invänta svar

Har någon av er fått en kallelse till en hälsokontroll?

Vill någon berätta?

Gjorde du hälsokontrollen? Vad fick du göra då?

Gå igenom

Måste man göra hälsokontroller?

En del hälsokontroller får man en kallelse till vid en viss ålder. Man väljer själv om man vill gå. Men, man får en kallelse eftersom hälso- och sjukvården vet att det är viktigt.

För kvinnor finns det två viktiga hälsokontroller. Du får en kallelse hem i ett brev många gånger i livet. Du ska gå på de här kontrollerna. Det är för att du inte ska bli allvarligt sjuk om du får cancer.

Det är mammografi som undersöker kvinnors bröst. Det gör man för att bröstcancer är vanligt. Och om man hittar bröstcancern tidigt så kan man ofta bli frisk igen. 

Den andra hälsokontrollen är cellprov. Det gör kvinnor hos en gynekolog eller barnmorska. 

Fortsätt

För män är det först när man blir äldre som det som kallas prostatan kan behöva undersökas. Det görs på vårdcentralen med ett blodprov. 

Både män och kvinnor får kallelse för att undersöka att tarmen är frisk och fri från cancer. Då får man hem ett kuvert i brevlådan med information om hur man ska ta prov från sin avföring. 

Andra hälsokontroller kan vara kontroll för någon medicin man äter. Det är viktigt att undersöka om man behöver äta mer eller mindre av medicinen. 

fortsätt

Till en del undersökningar behöver man själv komma ihåg när det är dags att gå på kontroll.

Ofta märker vi inte själva när vi börjar se eller höra sämre. Ju äldre vi blir desto vanligare är det att synen och hörseln blir sämre.    

Därför är det här undersökningar som är viktiga att göra även om man inte har besvär.

Ofta finns det rekommendation för hur ofta vi bör göra olika undersökningar. Det kan vara olika ofta vid olika åldrar som till exempel att gå till tandläkaren eller undersöka sin hörsel.

Vi kommer att prata mer om tänderna och deras hälsa i en lektion längre fram.

Fråga och invänta svar

Varför är det viktigt att undersöka sin hörsel?

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Ofta märker man inte själv när man börjar höra dåligt.
 • Det kan märkas för att andra tycker att man pratar för högt.
 • Eller för att man har på ljudet på Tv:n för högt.
 • Om man fått sämre hörsel kan man bli väldigt trött eftersom man måste koncentrera sig mycket för att höra.
FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Varför är det viktigt att undersöka synen regelbundet?

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Det är jobbigt att gå omkring och se dåligt. Det kan göra att man får ont i huvudet
 • Man kanske behöver skaffa glasögon
 • Om man redan har glasögon och synen förändras kan man kan behöva ändra slipningen.
Se vägledningen Viktiga hälsokontroller genom livet

Gå igenom Vägledningen Viktiga hälsokontroller genom livet för diskussionen.

Välj ut någon/några av hälsokontrollerna och prata om hur ofta de ska göras och varför.

DELA UT LÖSBLAD TILL DELTAGARNA Kom ihåg mina hälsokontroller

Gå igenom lösbladet Kom ihåg mina hälsokontroller med deltagarna en och en.

Diskutera

Om man vill ha sällskap när man går på hälsokontroll, hur gör man då?

Vem skulle ni vilja ha med till en hälsokontroll?

Fråga och invänta svar

Prata med deltagarna om hur de kan komma ihåg de hälsokontroller de inte får en kallelse till.

Hur ska man komma ihåg att boka tid hos till exempel tandläkaren, kolla synen eller hörseln?

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med

 • En egen anteckningsbok om sin hälsa
 • Skriva i kalendern i mobilen
 • Ta hjälp av personalen

 

Fortsätt

Om ni bedömer att det passar i er grupp kan ni be deltagarna att som hemuppgift kolla upp sina hälsokontroller.

En annan hemläxa kan vara att ta reda på HUR man kommer ihåg sina hälsokontroller. Och vilka som gäller för just mig.

Ni behöver inte berätta för varandra om era hälsokontroller, det kan vara privat. Men ta reda på vilka som gäller för er egen skull.

sammanfattning

Idag har vi pratat om hälsokontroller. Det finns många olika hälsokontroller och de hjälper oss att hålla oss friska.

Flera hälsokontroller blir vi kallade till och det är viktigt att vi går dit. Andra kan vara svåra att komma ihåg och vi får hitta sätt att påminna oss.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om olika hälsokontroller?
 • Pratade deltagarna om varför det är bra att gå på hälsokontroll?

Vägledning för kursledare

Vanliga hälsokontroller

Med hälsokontroller menas oftast förebyggande undersökning för att avgöra det allmänna hälsotillståndet. Vissa hälsokontroller kallas screening. Med det menar man att alla i en viss del av befolkningen erbjuds undersökning för att upptäcka en allvarlig sjukdom innan den gett symtom.

SCREENING

Mammografi

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det är viktigt att upptäcka eventuella cellförändringar tidigt. Alla kvinnor som är mellan 40 och 74 år kallas därför till en undersökning av sina bröst vartannat år. (Hälso- och sjukvården i landets olika regioner bestämmer hur ofta, detta gäller för Region Stockholm).

Det finns information på lättläst svenska om mammografi. Det finns även filmer. Den som inte vill genomföra mammografi i den vanliga apparaten har rätt till att låta brösten undersökas med ultraljud. Läs mer på 1177 Vårdguiden 

Cellprovtagning

För att undersöka om det finns risk för livmoderhalscancer kallas alla kvinnor mellan 23 och 49 år till gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Mellan 50 och 64 år undersöks man vart sjunde år. Provtagning görs på vårdcentral eller mödravårdscentral genom ett cellprov från livmodertappen. Läs mer på 1177 Vårdguiden

PSA

Prostacancer är den vanligaste formen av cancer hos män. Enligt Socialstyrelsen erbjuds prostatakontroller inte rutinmässigt. I stället får män själva avgöra om de vill göra en undersökning efter en personlig värdering med sin läkare av fördelar och nackdelar. För att undersöka risken för prostatacancer görs ett PSA prov. Det är viktigt att läkaren får veta om det finns prostatacancer i släkten. Läs mer om PSA på 1177 Vårdguiden 

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Denna cancerform är relativt vanlig både hos män och kvinnor och alla som är mellan 60 – 69 år får lämna ett avföringsprov vartannat år. Provet tas hemma och skickas med posten. Läs mer på 1177 Vårdguiden 

Om man har symtom med blod i avföringen då bör man alltid kontakta vårdcentralen. Läs mer om det på  1177 Vårdguiden 

ÖVRIGA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Hörselundersökning

Hörseln blir ofta sämre när vi blir äldre. Om man märker att människor i ens omgivning tycker att man hör dåligt kan man undersöka sin hörsel. För att kontrollera hörseln kontaktar man någon hörselcentral i närheten där man bor. Läs mer på 1177 Vårdguiden

Synundersökning

Det är bra att undersöka synen regelbundet då synen förändras med åren. Optiker brukar rekommendera att när man är mellan 18 och 40 år och inte har några synfel kan man göra en undersökning hos optiker vart tredje år. När man är mellan 40 och 65 år vartannat år och därefter gärna varje år.

Fel på synen kan ge huvudvärk. Om man har glasögon och synen förändras kan man behöva ändra slipningen. För personer som har svårt för att förstå eller berätta om att syn (eller hörsel) blivit försämrad, vilket kan vara svårt för alla, kan det vara ännu viktigare med regelbundna kontroller.

Tandläkare  

En person med friska tänder bör gå till tandläkaren vartannat år.

Många personer med en funktionsnedsättning har rätt att få tandvård inom högkostnadsskyddet.

Mina egna sidor

Kom ihåg mina hälsokontroller

Det är viktigt att gå på hälsokontroller som man blir kallad till. 

Det är ett sätt att ta hand om sin hälsa.

Det finns även andra hälsokontroller man ska göra regelbundet. De får man ha koll på själv.

 

Hälsokontroller man får en kallelse till:

 Mammografi (för kvinnor)

Alla kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till mammografi.

Man kallas vartannat år.

Mammografi är en undersökning av kvinnans bröst.

 

Cellprov (för kvinnor)

Alla kvinnor mellan 23 och 49 år kallas till cellprovtagning.

Man kallas vart tredje år.

Vid en gynekologisk undersökning tas ett prov.

När man är mellan 50 och 64 år undersöks man vart sjunde år.

 

PSA prov (för män)

För män som fyllt 50 kan det vara bra att undersöka prostatan.

Hur ofta det ska göras sen bestämmer du med din läkare.

PSA provet är ett blodprov.

Om man har släkting som haft prostatacancer är det viktigt att man gör provet från att man fyllt 40 år.

 

Kontroll av stora kroppspulsådern  (för män)

Alla män ska undersöka stora kroppspulsådern det år de fyller 65 år.

Det görs med ultraljud.

 

Avföringsprov – kontroll för tjocktarmscancer

Alla som är mellan 60 och 69 år ska lämna ett avföringsprov.

Det görs vartannat år.

Du får hem ett brev med information.

Sen tar du provet hemma.

 

Hälsokontroll för någon medicin:

Den som äter medicin behöver veta att den äter rätt mängd medicin.

Det undersöks med blodprov.

Din läkare kallar dig på kontroller när det behövs.

Det här är viktigt att kontrollera även då man mår bra.

 

Hälsokontroller man bokar själv:

 Tandläkaren

Om man har friska tänder är det bra att gå till tandläkaren vartannat år.

Många personer med en funktionsnedsättning har rätt att få tandvård inom högkostnadsskyddet.

 

Synundersökning

Om man är mellan 18 och 40 år och tycker att man ser bra kan man undersöka sin syn hos optiker vart tredje år.

När man är mellan 40 och 65 år är det bra att göra en synundersökning vartannat år

Äldre personer bör göra synundersökning varje år.

 

Hörselundersökning

Om du eller människor du träffar tycker att du hör dåligt är det bra om du undersöker din hörsel. Det kan du göra på en hörselklinik.