Nyheter

LEKTION 45

Blodfetter

Mål

Deltagarna ska:

 • Prata om vad blodfetter är
 • Kunna ge exempel på hur man kan förbättra sina blodfetter

Lösblad

Vägledning för kursledare:

 • Bra att veta om blodfetter

Lösblad till deltagare:

 • Hur kan jag förbättra mina blodfetter?

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom och repetera

Förra gången pratade vi om tändernas och munnens hälsa. 

Någon som kommer ihåg vad man kan göra för att hålla tänderna friska? 

Introducera lektion

Idag ska vi prata om blod och blodfetter. 

Blodfetter är ämnen som finns i vårt blod, så därför börjar vi med att prata om just blodet. 

Var finns blodet i kroppen? Någon som vet? 

Invänta svar

K0mplettera deltagarnas svar med:

Vi har blod överallt i kroppen. Det kan man förstå om man tänker på de gånger man slagit sig. 

Eller om man stuckit sig på något eller bitit sig i tungan. Då kommer det blod eller hur? 

 

Gå igenom

Blodet finns i våra blodkärl, överallt i kroppen. 

Ett blodkärl kan liknas vid ett sugrör eller en vattenslang. Blodet ska kunna flyta fram fort och lätt. Om det blir stopp kommer det inte fram. 

Man kan likna blodkärlen vid stora och små vägar. I blodet precis som på vägarna finns det en mängd olika saker. 

På vägen finns det till exempel bilar, lastbilar, cyklar och mopeder. Lastbilarna kör ut mat till affärerna så att vi sen kan köpa den där. 

I blodet finns det bland annat blodfetter och blodsocker. Man kan säga att de ”kör ut mat” till kroppens olika delar. 

Idag ska vi prata om blodfetterna.  

Se bild på blodomloppet i Vägledningen för kursledare.

Gå igenom

I blodet finns det alltså något som kallas blodfetter.

Det finns blodfetter som är bra för kroppen och så finns det andra blodfetter som skadar våra blodkärl om vi får för mycket av dem.

Vår kropp behöver båda sorter men den ena sorten vill vi ha mycket av och den andra ska det inte bli för mycket av.

Vi kan påverka våra blodfetter genom vad vi äter och hur fysiskt aktiva vi är. Det ska vi prata mer om senare. 

Fråga

Är det någon av er som har hört talas om kolesterol?

Fortsätt

I sjukvården pratar man ofta om ”höga blodfetter” eller om ”kolesterol” som är en typ av blodfett.

Det finns både bra och skadliga blodfetter.  De skadliga blodfetterna kan göra oss sjuka.

Någon kanske hört sin läkare säga att dina blodfetter är höga.

Det betyder att de skadliga blodfetterna är för höga och att de bra eventuellt är för låga.

Den som har mycket av de skadliga blodfetterna kan behöva medicin. Läkaren vet om man behöver det och då får man ett recept.

Gå igenom

Om man får problem med höga blodfetter (de skadliga)  eller inte beror till en del på vilka föräldrar man har, alltså arvet och om det är vanligt i släkten.

För den som har släktingar med höga blodfetter så är det extra viktigt att hålla koll på sina blodfetter.

Fråga och invänta svar

Är det någon som vet hur man kan ta reda på hur ens blodfetter är?

Diskutera

Blodfetter mäts i blodet med ett blodprov

Man kan inte känna efter och på så sätt få veta hur blodfetterna är. Det känns inte utan måste kontrolleras med blodprov.

Det är bra att prata med sin läkare om sina blodfetter när man är på hälsokontroll.

Det är särskilt bra att kontrollera sina blodfetter om man till exempel

 • är överviktig
 • röker eller snusar
 • dricker mycket alkohol
 • har högt blodtryck
 • har diabetes
 • har en hjärt- och kärlsjukdom
 • har nära släktingar med höga blodfetter

 

 

Fråga och invänta svar

Är det någon som vet varför det inte är bra att ha höga blodfetter

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Om man har höga blodfetter kan blodkärlen bli stela och trånga och till slut kan det bli stopp
 • Det onyttiga fettet kan klumpa ihop sig, bli hårt och fastna på insidan av blodkärlen.
 • De små klumparna kan lossna och åka vidare med blodet och bli till en blodpropp. Om de fastnar i ett viktigt blodkärl så kan man bli sjuk.

 

 

Fåga och invänta svar

På vilket sätt kan man bli sjuk?

Diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

Man kan få en blodpropp.

Om man får en blodpropp i hjärnan så kallas det stroke eller hjärnblödning. Då har det blivit stopp i ett blodkärl i huvudet.

Andra sjukdomar man kan få är:

 • hjärtinfarkt
 • kärlkramp
 • högt blodtryck

Om man har högt blodtryck så kan det ha blivit trångt i blodkärlen och jobbigare för blodet att komma fram.

 

Gå igenom

Nu ska vi prata om hur man kan få bättre blodfetter. Det handlar om att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv. För den som röker eller dricker mycket alkohol så är det viktigt att sluta med det. Att leva mer hälsosamt blir ännu viktigare.

 • Äta mycket grönsaker och frukt
 • Äta mer av mat som innehåller nyttigt fett
 • Äta mindre av mat med onyttigt fett

Se även tidigare lektioner om bra och hälsosam mat (t ex lektion 6, 29 eller 36).

Fortsätt

Kommer ni ihåg att vi pratat om fett förut och att det finns både nyttigt och onyttigt fett i maten?

Vi ska prata lite mer om det idag för vilken mat vi äter påverkar våra blodfetter.

Fråga och invänta svar

Kan någon ge exempel på mat som innehåller nyttigt fett?

Diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

Nyttigt fett finns i till exempel:

 • Lax, sill och strömming
 • nötter
 • avokado
 • rapsolja och olivolja
Fråga och invänta svar

Kan någon ge exempel på mat som innehåller onyttigt fett?

Diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Ost
 • korv
 • bacon
 • smör
 • gräddglass
Säg

All fysisk aktivitet är bra. Även för blodfetterna. Allra bäst är det om man blir ordentligt andfådd då man tränar, som när man tar en rask promenad eller när man cyklar eller simmar.

DELA UT DELTAGARNAS LÖSBLAD Hur kan jag förbättra mina blodfetter?

Dela ut och diskutera Lösbladet Hur kan jag förbättra mina blodfetter?

Låt deltagarna ringa in mat och aktiviteter som kan förbättra blodfetterna.

sammanfatta

Vi har pratat om blodfetter och att man kan bli sjuk om man har för höga blodfetter. Då menar man att man har för mycket av de blodfetter som skadar våra blodkärl.

Vi har pratat om varför det är viktigt att ta reda på om man har för höga blodfetter. Eftersom man inte känner om blodfetterna är bra eller dåliga måste det kontrolleras med ett blodprov.

När man träffar sin läkare kan man fråga om man behöver kontrollera blodfetterna.

Vi har också pratat om att det finns mycket vi själva kan göra. Vi kan äta hälsosamt och vara fysiskt aktiva och på det sättet förbättra våra blodfetter.

Förbered till nästa lektion

Förbered en sammanfattning ”Senaste nytt från Hälsan spelar roll” till nästa lektion.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om vad blodfetter är?
 • Kunde deltagarna ge exempel på hur man kan förbättra sina blodfetter?

Vägledning för kursledare

Blodfetter

Det finns flera typer av fetter i blodet. En del är nyttiga, andra kan vara skadliga om nivåerna blir för höga, men vi behöver båda.

Bra och skadliga blodfetter

De blodfetter som man vanligtvis brukar mäta i blodet är kolesterol och triglycerider.

När det gäller kolesterol pratar man om nyttigt och skadligt kolesterol.

HDL är nyttigt och den typ av blodfett som vi vill ha mer av.

LDL är det som kan vara skadligt om det är för högt.

Det är när fett lagras inne i våra blodkärl som vi kan bli sjuka av det, och fett kan börja lagras om vi har för mycket av det.

Det gör blodkärlen stela och oelastiska och kan till slut täppa till ett blodkärl så att det blir stopp. Då kommer inte blodet fram och blodkärlet går sönder. Det kan leda till olika hjärt- kärlsjukdomar. Om man får en propp i ett av hjärnbanans kärl eller en blödning om ett kärl spricker, kallas det för stroke.

Symtom

Höga, ohälsosamma blodfetter ger sällan symtom innan man blivit sjuk.

 Kontroll av blodfetter

Det är extra viktigt att kontrollera sina blodfetter för den som har släktingar med höga blodfetter. Det är också viktigt om man till exempel

 • röker eller snusar
 • dricker större mängder alkohol
 • har någon hjärt- kärlsjukdom
 • har diabetes
 • har högt blodtryck
 • har övervikt eller fetma
 • har en njursjukdom

Behandling

Man kan oftast påverka sina blodfetter genom hälsosamma levnadsvanor. Med det menas att inte röka och begränsa sitt alkoholintag, att ha hälsosamma matvanor och att vara fysiskt aktiv. Ibland kan man behöva sänka de onyttiga blodfetterna med läkemedel.

Man kan läsa mera om blodfetter här;

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/hoga-blodfetter/

Mina egna sidor

Vad kan förbättra mina blodfetter?

Kryssa för eller ringa in mat och aktiviteter som kan förbättra blodfetterna.