Risken för att få diabetes typ 2 ökar om man har en släkting som har diabetes och när man blir äldre. Dessa två riskfaktorer  kan man inte  påverka. Däremot kan man förebygga diabetes genom att vara vara fysiskt aktiv och att äta hälsosamt. Det kan också vara den första behandling som ges vid diabetes typ 2. Men många kan behöva läkemedel efter ett antal år och en del även insulin.