Nyheter

Lektion 47

Självkänsla

Mål

Deltagarna ska:

 • Prata om vad självkänsla är
 • Prata om hur självkänslan påverkar hur man mår
 • Prata om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende

Lösblad

Vägledning för kursledare:

 • Självkänsla och självförtroende

Lösblad för deltagare:

 • Självkänsla

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom och repetera

Förra gången pratade vi om diabetes, blodsocker och insulin. Kommer någon ihåg vad insulin är?

(Ett hormon som hjälper kroppen att ta hand om maten vi äter)

Vi pratade om vad som ökar risken att få diabetes och varför det är extra viktigt att träna och äta hälsosamt om man riskerar att få eller har diabetes.

Vi pratade också om att man kan skydda sin kropp från att få diabetes om man äter hälsosamt och är fysiskt aktiv.

INTRODUCERA LEKTION

Idag ska vi prata om självkänsla eller hur vi tänker om oss själva. Vi ska gå igenom hur en stark eller svag självkänsla påverkar vad vi gör och hur vi mår. Det handlar om hur det känns inom oss.

Vi ska också prata om självförtroende för ibland blandar man ihop självkänsla och självförtroende, men det är inte alls samma sak.

Diskutera

Självkänsla och självförtroende är abstrakta begrepp som kan behöva förklaras lite extra för deltagarna.

Ibland kan man känna sig osäker. Det kan vara när man ska göra något man inte gjort förut.

Utgå från gruppen och ta fram en situation som deltagarna kan känna igen sig i (t ex när man ska börja en ny kurs).

Hur kan det kännas då?

DEla ut lösbladet: självkänsla

Dela ut och diskutera lösbladet Självkänsla och personen med negativa tankar:

Känner någon igen att man ibland kan tänka negativt såsom personen gör?

Vill någon berätta när det kan kännas såhär?

Vill någon lägga till en bubbla?

fortsätt med Lösbladet

Diskutera sedan bilden med tomma pratbubblor.

Hur kan det kännas när det känns bra och man tror att man kan klara av något? 

Fyll i pratbubblorna med text eller bild med positiva tankar och känslor. 
SE VÄGLEDNING FÖR KURSLEDARE: Självkänsla och självförtroende

Använd Vägledningen Självkänsla och självförtroende för att underlätta diskussionen med deltagarna.

SÄG

Innan vi pratar om självkänsla ska vi prata om det som kallas självförtroende.

Självkänsla och självförtroende är två olika saker.

FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Vad är självförtroende?

DISKUTERA

Komplettera deltagarnas svar med:

Om vi för det mesta tror att vi kan klara av saker, då har vi ett bra självförtroende.

Man kan ha bra självförtroende i vissa sammanhang och sämre i andra. Man kan till exempel ha bra självförtroende i köket när man ska laga mat men dåligt när man ska dansa. Eller tvärtom.

FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Fråga deltagarna om de kan ge exempel på ett bra självförtroende och hur det känns.

Kanske att någon vill ge exempel på ett dåligt självförtroende.

Gå igenom

Nu har vi pratat om självförtroende. 

Nu ska vi prata om självkänsla som är något helt annat. 

Fortsätt

Självkänsla är den känsla som du har om dig själv, om du tycker att du är bra som du är.

Självkänsla

 • är  hur du tänker om dig själv – inne i dig 
 • handlar inte om du är bra eller inte
 • blir bättre om du känner dig omtyckt och betydelsefull tillsammans med andra människor
SÄG

Fysisk aktivitet och träning kan göra att din självkänsla ökar.

Att träna och att känna att man klarar av nya saker kan göra att man får en bättre självkänsla och att man trivs bättre med sig själv.

FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Hur tror ni det känns att ha en stark självkänsla?

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

Det kan vara att …

 • inte bry sig så mycket om vad andra tycker
 • det är okey även om man gjort ett misstag
 • det är okey att alla inte gillar mig
 • säga ja eller nej för ”jag bestämmer vad jag mår bra av”
 • känna att man är värd att må bra
 • våga prova på nya saker
 • våga misslyckas
 • vara den man vill
 • våga se ut som man vill
 • våga tycka vad man vill
FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Om man har en svag självkänsla – hur tror ni det kan märkas? 

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

Det kan vara att…

 • det betyder mycket vad andra säger och tycker
 • tro att andra alltid är bättre än en själv
 • göra saker som man inte mår bra av
 •  tro att inte andra tycker om en
 • bli jätteledsen om man misslyckas med något
 • lätt bli avundsjuk
 • bli lätt svartsjuk
 • vara kritisk mot andra för att inte visa sin egen osäkerhet
gå igenom och fråga

Vi kan alla hjälpa varandra att få en bättre självkänsla.

Vad vi säger och gör påverkar andras självkänsla 

Att visa andra respekt och omtanke kan göra deras självkänsla bättre. 

Hur kan man göra det?

DISKUTERA

Diskutera och komplettera eventuellt deltagarnas svar med:

Det kan vara att…

 • låta andra prata klart
 • lyssna noga på vad den andra säger när någon vill berätta något för dig
 • fråga hur det är, om någon verkar må dåligt eller verkar ledsen
GÖR EN ÖVNING

Den här övningen som vi ska göra nu kan stärka vår självkänsla. 

Lägg lappar med deltagarnas namn i en ask eller i en påse. Förklara för deltagarna att de ska skriva något bra om varandra.

Om deltagarna har svårt att skriva eller läsa kan ni istället använda lappar med bilder. Bilderna kan illustrera positiva handlingar (till exempel att kramas, promenera tillsammans, fika tillsammans, någon som skrattar eller lagar lagar mat).

Be deltagarna att dra en lapp från påsen. Be dem att skriva eller välja en bild på något bra med just den personen.

Det kan vara hur den personen är eller något som den personen är bra på.

Låt deltagarna sedan läsa upp vad man skrivit på lappen (eller berätta om bilden). Hjälp till om det behövs.

sammanfatta

Sammanfatta allt positivt som deltagarna har kommit på om varandra.

När vi mår bra, känner oss trygga och tycker om oss själva då har vi en stark självkänsla. Då är det mycket lättare för oss att pröva och lära oss nya saker. Som till exempel att träna. Om vi tränar kan det ge oss en bättre självkänsla eftersom vi klarade av det. 

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om vad självkänsla är?
 • Pratade deltagarna om hur självkänslan påverkar hur man mår?
 • Pratade deltagarna om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende?

Vägledning för kursledare

Självkänsla

SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE  

Självkänsla och självförtroende är två begrepp som handlar om vilka känslor man har om sig själv och vad man tror att man klarar av.

 • Självkänsla handlar om hur vi värderar oss själva.
 • Självförtroende handlar om hur bra man tror att man kan klara av olika saker.

 

SJÄLVKÄNSLA

Om man har en stark och positiv självkänsla känner man oftast att man duger som man är. Man har en inre känsla av att vara accepterad. Självkänslan har alltså mycket lite att göra med vad man klarar av att göra.  Man kan säga att det handlar om respekt, kärlek, uppskattning och acceptans av oss själva.

 

Självkänsla växer i miljöer där man får känna dig omtyckt och betydelsefull för andra människor. Den påverkas av föräldrar, släktingar, kompisar, lärare, media, föreningar och egentligen hur hela samhället och den omgivning vi lever i fungerar.

 

STARK ELLER POSITIV SJÄLVKÄNSLA

En person som har en stark eller positiv självkänsla kan ofta uppfattas som trygg av omgivningen. Om man har en stark självkänsla är det också lättare att uppfatta omgivningen som vänlig och accepterande. När man känner sig trygg och bekväm är det ofta lättare att vara nyfiken och öppen tillsammans med andra.

 

En stark självkänsla leder ofta till att man kan ta väl hand om sig själv när det gäller hälsa, fysisk aktivitet, mat och sömn. Då är det mer troligt att vi prövar på nya saker. När vi har lyckats med någonting känner vi oss ofta nöjda med oss själva.

 

SVAG ELLER LÅG SJÄLVKÄNSLA

Det kan vara svårt att må riktigt bra om man har en låg självkänsla. Det kan leda till att man hela tiden är upptagen med att göra rätt eller prestera.

Människor med svag självkänsla undviker situationer som är nya eller ovana för dem. De känner sig oönskade och illa omtyckta och de skyller ofta på andra när de misslyckas. Det kan vara svårt att delta aktivt i sociala sammanhang, man kan bli otrevlig eller dra sig ifrån sällskap och bli ensam. Människor med en svag självkänsla påverkas ofta mer av andra när det ska ta ett beslut De är ofta även starkt påverkade av andra istället för att ta egna beslut.

 

Källa: www.1177.se, där man också kan läsa mer om självkänsla:

Självkänsla

 

 

Självkänsla

Negativa tankar

Vanliga tankar när man inte tror på sig själv.

 

Tankar om mig

Positiva tankar

Tankar när man tror på sig själv. Fyll i bubblorna.