Nyheter

Lektion 49

Dansa mera!

Mål

Deltagarna ska: 

 • Prata om fördelarna med att dansa
 • Prova på att dansa så att de blir varma

Lösblad

Inga lösblad till denna lektion. Titta gärna igenom USKABaN och repetera.

Material

 • Video om dans som inledning på lektionen.
 • Musikvideos eller passande musik. Finns till exempel på Youtube eller Spotify (finns en gratisversion med reklam)
 • Personliga pärmar till lösblad och bilder

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom och repetera

Under förra lektionen pratade vi om hur mat kan smaka och kännas i munnen, det som kallas konsistens. 

Nu har vi gjort hälften av lektionerna i kurs 2. 

Introducera lektion

Idag ska vi dansa och prata om dans. 

Vad tänker ni på när ni hör ordet dans? 

invänta svar och visa film

Här är en film som visar några populära danser.

Visa deltagarna Video om dans

Kände ni igen någon av danserna på filmen? 

gå igenom

Det finns många saker som kan kallas dans.

Man kan dansa på olika ställen – hemma, på en fritidsförening, en träningslokal eller en restaurang med dans till exempel.

 

 

fortsätt

Man kan dansa själv eller med andra. När man dansar med andra kan man hålla i varandra eller dansa tillsammans utan att hålla i varandra. 

Dans kan vara med bestämda rörelser eller regler, t ex vals eller tango. Man kan också dansa helt fritt efter musiken.

Dans kan vara allt från balett till hiphop, eller kanske träning i grupp på ett pass på gym.

 

 

fråga

Låt deltagarna berätta om sina erfarenheter av dans. Om de brukar dansa och i så fall hur och när de dansar.

Gå laget runt.

FRåga

Dans kan ibland jämföras med ett träningspass.

Varför tror ni att dans kan vara en form av träning?

Diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Man blir andfådd
 • Man blir svettig 
 • Hjärtat slår snabbare 
 • Man kanske dansar på ett sätt så att kroppen sträcker ut sig åt olika håll och då tränar man sin rörlighet
 • Man kanske dansar så att man tränar sin balans
Fortsätt

Vi har ju tidigare pratat om hur bra det är för hälsan att blit svettig och andfådd till exempel när vi gick igenom USKBaN. 

Vi kan alltså träna vår kondition och balans när vi dansar

Förbered dans

Sätt på musiken eller musikvideon som ni valt från t ex Youtube, Spotify eller som någon deltagare brukar lyssna på i sin mobil.

Gå igenom

Nu ska vi pröva att dansa till den här musiken och känna efter om det kan vara träning. 

Bestäm med deltagarna om de vill att det ska vara fri dans eller om någon av dem ska visa rörelserna som övriga följer.

Vem vill hjälpa till att leda gruppen idag och visa några dansrörelser?

Dansa

Dansa tillsammans med deltagarna (men som alltid, frivilligt).

Det är viktigt att danspasset pågår tillräckligt länge för att deltagarna ska ha möjlighet att känna av ansträngningen i kroppen.

Fråga och invänta svar

Har någon av er dansat till den här musiken tidigare?

Fråga
 • Hur känns det i hjärtat? 
 • Blev ni varma?
 • Är ni svettiga? 
 • Är ni trötta någonstans i kroppen?
 • Hur mår ni?

Om hjärtat slog snabbare, ni blev varmare, kanske svettiga och kanske till och med trötta i benen – då har det här varit ett träningspass. 

Dessutom har vi kanske blivit glada av dansen, det som ibland kallas psykisk hälsa

Diskutera

Hur tyckte ni om att dansa, som ett sätt att träna på?

Skulle ni vilja göra det igen?

Kommer ni ihåg varför det är bra att träna sin kondition?

SAMMANFATTA

Idag har vi dansat och pratat om fördelarna med att träna sin kondition med dans.

Dans är bra för hälsan och kan vara roligt både om man dansar själv eller med andra.

Förbered till nästa lektion

Förbered  ”Senaste nytt från Hälsan spelar roll” till nästa lektion. Sammanfatta innehållet från lektionerna 46, 47, 48 och 49.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om fördelarna med att dansa?
 • Provade deltagarna på att dansa så att de blev varma?