Nyheter

Lektion 58

Att leda och vara en förebild

Mål

Deltagarna ska:

 • Prata om hur man kan vara en förebild
 • Prata om hur man kan leda en grupp
 • Prova på att leda de andra i någon aktivitet

Lösblad

Lösblad för deltagarna:

 • Att leda en grupp

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Personliga pärmar för lösblad och bilder

LEKTIONENS INNEHÅLL

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom och repetera

Förra gången pratade vi om vad vi gjort och gått igenom under kurs 2. Vi hjälpte varandra att minnas olika lektioner och allt vi lärt oss tillsammans.

INTRODUCERA LEKTION

Nu har vi kommit till sista lektionen. Vi har lärt oss mycket under de här två kurserna. Idag ska vi prata om hur man kan vara en förebild för andra.

Vi ska också prata om saker som kan vara bra att tänka på när man leder en grupp.

Vi ska också göra en övning där alla som vill kan få pröva på att leda idag.

gå igenom

Under kursen har ni kanske skaffat er nya vanor.

Har några i er omgivning märkt det?

De har kanske blivit nyfikna på vad ni börjat göra. Då kan ni ha blivit en förebild för andra.

FRÅGA OCH INVÄNTA SVAr

Vad är en förebild?

diskutera

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Det är någon som gör saker på ett sätt som man tycker är bra
 • Det är någon som kan få oss att göra saker på ett annat sätt
 • Det är någon som gör saker på ett sätt som vi gillar så att vi vill göra likadant och ta efter.
FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Har ni någon förebild?

Eller vet ni om ni är förebild för någon?

Berätta!

DISKUTERA

Alla kanske inte har en förebild.

När man är barn så är människor runt en förebilder. En del mer än andra. Det kan vara till exempel äldre syskon, föräldrar eller en farmor eller morfar.

En lärare kan också vara en förebild.

När man är vuxen kan det vara en chef eller det kan vara någon man känner, kanske en vän.

GÅ IGENOM

Att själv vara en förebild för någon annan känns ofta bra.

Det kan ni bli om ni till exempel börjar träna och andra ser att ni lyckas med det.

Då kan andra förstå att det är möjligt för dem också. Då har ni blivit en förebild eller en viktig person som andra kan inspireras av.

Ett annat exempel kan vara om någon ser vad ni väljer för mat. Då kan ni bli en förebild och visa vad man kan välja att äta.

Man kan också vara en förebild om man visar att något är svårt, men att man ändå försöker.

FORTSÄTT

Ibland oroar vi oss för vänner och familj för att de inte gör sådana hälsosamma val som ni kanske börjat göra.

FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Har ni några tankar kring att kunna påverka andra att göra hälsosamma val? Det kan handla om att till exempel äta bra mat och röra på sig varje dag.

DISKUTERA

Diskutera kring följande punkter:

 • Det är alltid svårt att säga till andra vad de ska göra.
 • Alla människor gör sina egna val.
 • Att vara en bra förebild som visar att just du kan – det kan göra att andra vågar försöka.
 • Att ändra vanor gör vi bara när vi själva bestämt oss för att göra det, eller hur?

 

GÅ IGENOM

Nu ska vi prata om att vara ledare och att leda en grupp.

Har ni gjort det under Hälsan spelar roll-kursen? Eller i något annat sammanhang?

FRÅGA OCH INVÄNTA SVAR

Vad tycker ni är viktigt när man leder en grupp?

Ni kan tänka på hur ni själva tycker att en bra ledare är.

DISKUTERA

Komplettera deltagarnas svar med:

 • Vara tydlig
 • Visa många gånger om det behövs
 • Ha tålamod
 • Ha förståelse att det kan vara svårt att förstå eller göra
 • Att det ska kännas bra för de som är med
GÖR EN ÖVNING

Låt en eller flera deltagare pröva på att leda gruppen.

Det kan vara i en kort pausgympa, en längre träningsövning eller i en enkel ”Följa John lek” där en deltagare i taget leder de andra.

Om ni väljer en träningsövning finns det många att välja på i Övningsbanken. Sätt gärna på någon deltagares favoritmusik.

DISKUTERa

Hur gick det?

Vad tyckte ni var roligt?

Var det något som var svårt?

FRÅGA EVENTUELLT

Om det finns planer på att fortsätta kursen och kanske låta en av deltagarna bli assisterande kursledare kan ni ställa följande fråga.

I USA där Hälsan spelar roll har hållit på länge är det vanligt att personer med intellektuell funktionsnedsättning själva är kursledare. Då är man assisterande kursledare eller leder en kurs som har en kursmanual på lättläst. Men den finns inte översatt till svenska ännu.

Är det någon av er som tycker det skulle vara roligt att pröva på att vara assisterande kursledare i Hälsan spelar roll?

SAMMANFATTA

Idag har vi pratat om vad det betyder att vara förebild.

Vi har också provat på att leda varandra i en övning.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om hur man kan vara en förebild?
 • Pratade deltagarna om hur man kan leda en grupp?
 • Prövade deltagarna på att leda de andra i någon aktivitet?

Mina egna sidor

Att leda en grupp

Att tänka på när man leder en grupp:

 • Vara tydlig
 • Visa många gånger om det behövs
 • Ha tålamod
 • Ha förståelse att det kan vara svårt att förstå eller göra
 • Se till så att alla är med
 • Fråga hur andra vill att det ska vara
 • Att det känns bra för de som är med
 • Annat som du tycker är viktigt?______________________________

_______________________________________________________