Nyheter

Lektion 59

Avslutning kurs 2

Mål

Deltagarna ska:

 • Prata om vad de lärt sig under kurs 2
 • Fira att de gått klart kurs 2

Lösblad

Lösblad till deltagare:

 • Kurs 2 – en sammanfattning
 • Mina resultat kurs 2

Material

 • Blädderblock och tuschpenna
 • Pennor
 • Eventuellt frukt, fika eller annat man kanske vill fira med
 • Personlig pärm för lösblad och bilder

LEKTIONENS INNEHÅLL

Aktivitet Kursledare kan göra och säga
GÅ IGENOM OCH REPETERA

Förra gången pratade vi om hur man kan vara en förebild och leda en grupp.

Kan någon berätta vad som är viktigt om man ska leda en grupp?

diskutera

Diskutera och påminn deltagarna om vad man kan tänka på som ledare av en grupp.

INTRODUCERA

Idag ska vi fira att vi gått klart kursen. Berätta vad ni bestämt att ni ska göra.

Vi ska prata om hur kursen har varit, vad som varit bra och roligt och vad som kanske varit mindre roligt.

Vi ska också prata om hur man kan fortsätta med sina bra vanor.

Sen ska ni alla få ett diplom.

HÄLSA EVENTUELLA GÄSTER VÄLKOMNA

Om ni har bjudit in några personer till avslutningen hälsar ni dem välkomna och sedan kanske de vill presentera sig.

Fråga och invänta svar

Hur tycker ni att kurs 2 har varit?

Vad har varit bra?

Var det något som ni inte tyckte var bra?

Hur skulle ni velat att det var istället?

fortsätt

Har ni lärt er något nytt under kursen?

Eller har ni kanske börjat med någon ny vana?

GÅ IGENOM

Under kursen har vi pratat om vad som påverkar om vi mår bra eller inte.

Var det något som du inte visste tidigare?

Vi har pratat om att det kan spela stor roll hur vi ser på oss själva.

Att det kan vara viktigt att gå till doktor och tandläkare varje år för att kolla upp sånt vi inte själva kan se.

Vi har också pratat om hur reklam påverkar oss.

fråga och invänta svar

Men hur kan man fortsätta med sina hälsosamma vanor när kursen är slut?

Är det någon som vill berätta om någon bra vana/aktivitet som ni tänker fortsätta eller kanske börja med?

Dela ut lösblad: mina resultat kurs 2

Dela ut Mina resultat för kurs 2 där ni tillsammans med deltagarna fyllt i några framsteg som deltagarna gjort under kursen.

gör er egen avslutning

Beroende på hur ni har bestämt att fira kursavslutningen gör ni er aktivitet.

Dela ut diplom

Dela ut Diplomen som ni förberett med alla deltagares namn.

Sammanfatta

Sammanfatta och tacka deltagarna för deras aktiva deltagande i kursen. Tacka också varje person individuellt för hans eller hennes engagemang.

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om vad de lärt sig under kurs 2?
 • Firade deltagarna att de gått klart kurs 2?

Mina egna sidor

Det här har vi pratat om på kurs 2:

 • Rättigheter och skyldigheter
 • Friska tänder
 • Självkänsla
 • Att gå på hälsokontroll
 • Vikt och hälsa
 • Hur reklam påverkar oss
 • Hur mobilen kan hjälpa oss i vardagen
 • Att träna med gummiband

Träna med gummibandTandvärk

 

 

 

 

 

Mina resultat - kurs 2

Det här har jag blivit bättre på:

 

 

 

 

 

 

Det här tycker kursledaren att jag blivit bättre på:

 

 

 

Studiecirkel