Under januari och mars är det dags för en ny kurs i Hälsan spelar roll!

16 december, 2022

Välkommen med er anmälan!

Region Jönköping tillsammans med Region Östergötland och Region Kalmar län är i ett skede där vi fortfarande praktiskt håller på att ta över Hälsan spelar roll vad avser utbildning, drift av hemsida och informationsspridning. Allt är inte på plats ännu men kommer att vara det inom kort. Vi ber er ha överseende med detta i en övergångsperiod.

För att kunna anmäla dig till kursen krävs att du har förankrat det med närmsta chef och att ni är minst 2-3 personal från samma verksamhet som kan gå samma kursvecka. Ni anmäler er därför i team via Esmaker, se länkar nedan.

Efter kursen blir ni färdiga kursledare och kommer att hålla i hälsocirklar under ett antal veckor framöver. Närmsta chef behöver då avsätta tid både för er och för de deltagare som vill delta i hälsocirklarna. Inför kursstart kommer er verksamhet även att behöva köpa in en del material (för teori- och träningspass), mer information kommer i samband med antagning till kursen.

Det är bra om ni som blivande kursledare kan komma igång med Hälsan spelar roll inom er verksamhet ganska snart efter utbildningen. Det är en fördel om planering lagts och att hälsocirklar tillsammans med era deltagare kan starta/ komma igång 2-3 veckor efter avklarat utbildningstillfälle.

Anmälan för v.4 är öppen från den 16 december-19 januari och för tillfällen under v.10 fram till 17 februari. Begränsade antal platser.

Kostnad 600kr/deltagare.

 

Anmälan till v.4 (24-26 januari kl.13:00-14:30):

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2636b78adb60

 

Anmälan till v.10 (7-9 mars kl.10:00-11:30):

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=239c2f24ca18

 

Nästa kurstillfälle kommer igen till hösten 2023. Vid frågor kontakta halsanspelarroll@rjl.se.