Nya kurser, kursledare och en Bildbank

10 september, 2020

Hösten kom snabbt efter en varm och annorlunda sommar. I början av september anordnade vi ett webbseminarium för verksamheter som var i behov av nya kursledar-kollegor. Tre nya kursledare gick ett komprimerat webbseminarium och kommer snart att hålla lektioner tillsammans med sina erfarna kolleger. Kul att fler vill vara med, välkomna och lycka till med rekryteringen av deltagare.

I höst börjar även några verksamheter med kurs 2 i Hälsan spelar roll som också kallas för ”Lära för livet”. Redan nu hittar du flera av de 22 lektionerna i kursmanualen.

Nu har vi tagit fram en lathund för hur du som är kursledare kan följa upp arbetet med Hälsan spelar roll. Där finns instruktioner och blanketter för olika typer av uppföljning. Hör av er till oss så skickar vi.

I kursmanualen finns nu även en Bildbank. Där hittar du som kursledare flera hundra illustrationer att använda som bildstöd.

Analys och sammanställningen av resultat från de tio grupper som genomfört Hälsan spelar roll under 2021 – 2020 pågår. Rapport ska vara klar sista mars 2021.

Framtiden för Hälsan spelar roll därefter är fortfarande oklar och vi behöver hitta en lösning för hur fler ska kunna ta del av programmet. Om du har något tips – hör gärna av dig!