Rapport från pilotstudien i Haninge

22 april, 2020

Nu finns en rapport från pilotstudien av ”Hälsan spelar roll” som avslutades i mars 2019. Det var nio deltagare och tre kursledare som testade hur det gick att genomföra hälsokursen i en kommunal LSS-verksamhet. Kursledarna gick en webbutbildning från USA utvecklad av Health Matters som är förlagan till ”Hälsan spelar roll”. Här är några slutsatser från rapporten.

  • Kursen ”Hälsan spelar roll” kan bidra till bättre levnadsvanor och hälsa för målgruppen.
  • Kursmaterialet och webbseminarier bör vidareutvecklas.
  • Kunskapsfrågorna i enkäten bör förtydligas och testas avseende validitet och/eller reliabilitet i svensk kontext.
  • Det är viktigt att undersöka hur personal i LSS-verksamhet kan involveras för att ge kontinuerligt stöd till hälsosamma levnadsvanor i vardagen.

Rapporten kan beställas från elinor.sundblom@sll.se eller eva.flygare-wallen@sll.se