Vårt övertag av Hälsan spelar roll 


Vi som tagit över förvaltningen av Hälsan spelar roll i Sverige är Region Jönköpings län i samarbete med Region Kalmar län och Region Östergötland (Sydöstra sjukvårdsregionen). Samordning och drift sker genom Kommunal utveckling som är regional stödstruktur.

Hälsan spelar roll är därmed inte längre ett projekt utan en metod att använda för att främja och bidra till hälsosamma levnadsvanor för personer med beviljad LSS- insats.

För information och anmälan till kommande utbildningstillfällen, se under avsnitt aktuellt.

Frågor hänvisas till vår funktionsbrevlåda halsanspelarroll@rjl.se

 
 

 
 

Vi som utvecklat och arbetar med Hälsan spelar roll


Kursen Hälsan spelar roll kommer från USA där den startade på 90-talet. Läs mer om utvecklingen av Health Matters på sidan om Hälsan spelar roll. Det är främst Beth Marks, PhD, och Jasmina Sisirak, PhD, som utvecklat och utvärderat det hälsofrämjande programmet. De har även besökt Sverige och varit till stor hjälp i utformandet av den svenska kursen.

Arbetet med Hälsan spelar roll utgår från Akademiskt primärvårdscenter (APC) i Region Stockholm. Eva Flygare Wallén, Med Dr är projektansvarig och Elinor Sundblom, MPH projektledare. Helena Bergström, Med Dr är ansvarig för utvärderingen och webbsidan och Cecilia Berg MSc, fysioterapeut har ansvarat för området fysisk aktivitet och träning. Tillsammans har vi översatt och anpassat det amerikanska materialet Health Matters till svenska förhållanden. Dietist Efva Forsell har bidragit med kunskap på mat-hälsaområdet. Finansiering har skett inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma.Fem kvinnor som arbetar med Hälsan spelar roll.
 
 

Cecila Berg, Eva Flygare Wallén, Elinor Sundblom, Liselotte Schäfer Elinder och Helena Bergström


Studieupplägg och andra forskningsfrågor har Liselotte Schäfer Elinder, Karolinska Institutet bistått med. Liselotte är även med i referensgruppen tillsammans med Judith Timoney (FUB Riks), Anna Thomsson (SKR), Åsa Hellström (LSS-hälsan Stockholm), Camilla Söder (Haninge kommun), Krister Ekberg (FUB) samt Marita Skoog Jacobsson (Autism & Aspbergerföreningen). Referensgruppen träffas 2-3 gånger i året.   

Kursmaterialet testades i Haninge kommun hösten 2018 under ledning av hälsopedagog Camilla Söder.

Alla fotografier är tagna av fotografer vid Mosaikteatern under handledning av Martin Naucler. Fotografer har varit Mir Serrander, Pablo Acha, Hannes Gradén, Sofia Wittmark, Göran Utas, Johannes Lundberg och Miriam Kroneld. Modeller är skådespelare vid Mosaikteatern. Alla illustrationer är gjorda av SaraMara form & illustration.

Önskar du komma i kontakt med de som utvecklat och tidigare arbetat med Hälsan spelar roll i Sverige kan du maila vår funktionsbrevlåda för vidare kontaktuppgifter.

 

 
 


Fruktfat


Pannkakor med sylt


Hamburgare med ost


Tallrik med musli, smörgås och tekopp