Tillgänglighet för halsanspelarroll.se


Kommunal utveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur halsanspelarroll.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att halsanspelarroll.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från halsanspelarroll.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss (se kontaktuppgifter ovan) så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.


Webbplatsens brister

Följande punkter har inte åtgärdats än:

  • 2.4.1 Erbjuda möjlighet att hoppa över återkommande innehåll
  • 2.4.3 Göra en logisk tabbordning
  • 2.4.5 Erbjuda användarna flera olika sätt att navigera
  • 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

Hur vi testat webbplatsen

https://halsanspelarroll.se/ har granskats och uppdaterats enligt WCAG-kriterier på nivå A och AA. Sidan har testats internt samt av diverse tillgänglighetsverktyg.

  • Senaste bedömningen gjordes den 06-10-2020
  • Webbplatsen publicerades: September 2019.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 07-10-2020